+421 940 600 501

Juliánsky kalendár/Gregoriánsky kalendár

18. apríl/1. máj

1. Prep. Ján, učeník sv. Grigorija Dekapolitu. V časoch ikonoboreckej herézy vydal cisár Lev Armén tohto Jána na mučenie spolu s jeho učiteľom Grigorijom a so svätým Jozefom Piesňopiscom. Keď Grigorij dokončil svoj pozemský život, Ján sa stal igumenom Dekapolitovho monastiera v Carihrade. Stanúc sa predstaveným znásobil svoj podvižnický život kvôli Božiemu kráľovstvu. Zosnul pokojne okolo roku 820. Po... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

19. apríl/2. máj

1. Prep. Ján Vetchopeščernik. Podvizal sa v tzv. Vetchej Peščere alebo Lavre Charitona Veľkého v Palestíne. Zamilujúc si Hospodina Christa celým srdcom, celou dušou a celou svojou mysľou, začal od mladosti putovať po svätých miestach a počúvať ponaučenia a rady svätých ľudí. Nakoniec sa usídlil v Charitonovej jaskyni, kde sa oddal tvrdému podvihu, stráviac dni a roky v pôste, modlitbe a bdení, neustále mysliac na... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

20. apríl/3. máj

1. Prep. Teodor Trichina. Carihradčan a syn bohatých rodičov. Ako mládenec opustil svojich rodičov, dom, bohatstvo a usídlil sa v jednom pustovníckom monastieri v Trácii. Tu sa oddal najťažším podvihom. Spal na kameni – aby mal čím menej spánku – všade chodil s nepokrytou hlavou a nosil jedno oblečenie zo srsti, kvôli čomu aj bol nazvaný Trichina alebo Srstiar. Pre... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

21. apríl/4. máj

1. Svmuč. Januarij a ďalší s ním. Tento svätec bol episkop v Kampanii Talianskej. V čase Maximiánovho prenasledovania bol predvedený pred súd a mučený rôznymi spôsobmi, ktoré on bez hnevu a trpezlivo znášal. Keď ho vrhli do ohňa, ten vďaka neviditeľnej rose ochladol a nezranený mučeník stál uprostred ohňa spievajúc Bohu chválu. Potom mu kovovými štetcami strúhali kožu, až pokiaľ sa nezačali... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

22. apríl/5. máj

1. Prep. Teodor Sikeot. Miestom jeho narodenia bola dedina Sikea v Galatii, kvôli čomu bol nazvaný Sikeot. Už ako desaťročný chlapec sa Teodor oddával prísnemu pôstu a celonočnej modlitbe, podľa vzoru nejakého starca Štefana, ktorý žil v jeho dome. Jeho matka Mária bola bohatá vdova a plánovala dať svojho syna do služby v armáde. Ale v sne sa jej zjavil sv. Georgij... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

23. apríl/6. máj

1. Svätý veľkomučeník Georgij (Juraj). Tento slávny a víťazonosný svätec sa narodil v Kapadokii ako syn bohatých a zbožných rodičov. Jeho otec trpel za Christa a matka sa presťahovala do Palestíny. Keď Juraj vyrástol, odišiel do armády, kde vo svojich dvadsiatich rokoch získal hodnosť tribúna a bol priradený do služby k cisárovi Diokleciánovi. Keď tento cisár začal strašné prenasledovanie kresťanov, Georgij pred... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

24. apríl/7. máj

1. Sv. muč. Sáva Stratilat. Tento slávny Sáva žil v časoch cisára Aureliána v Ríme a mal vojvodcovskú hodnosť. Pôvodom bol Gót. Často navštevoval kresťanov v temnici a prostredníctvom svojho majetku im pomáhal. Kvôli veľkej čistote a pôstu mu bola od Boha daná moc nad nečistými duchmi. Keď bol obvinený ako kresťan, smelo sa postavil pred cisára, hodil pred neho svoj vojenský... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

25. apríl/8. máj

1. Sv. apoštol a evanjelista Marek. Marek bol spolupútnik a pomocník apoštola Petra, ktorý ho vo svojom prvom liste nazýva svojím synom, nie však synom podľa tela, ale synom podľa ducha. Keď bol Marek s Petrom v Ríme verní ho uprosili, aby im napísal spásonosné učenie Hospodina Isusa, Jeho zázraky a život. Tak Marek napísal sväté Evanjelium, ktoré videl aj... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

26. apríl/9. máj

1. Svmuč. Vasilij, ep. amasijský. Licínius, švagor cisára Konštantína, s ktorého sestrou bol ženatý, sa pred veľkým cisárom pretvaroval, že je kresťan, ale keď dostal od cisára do správy celý Východ, začal najprv tajne a potom verejne prenasledovať kresťanov a presadzovať modloslužobníctvo. Jeho manželka kvôli tomu veľmi smútila, ale nemohla svojho manžela od tohto zločinu odvrátiť. Tým, že... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

27. apríl/10. máj

1. Sv. apoštol Simeon. Jeden zo sedemdesiatich apoštolov. Bol Kleopovým synom a Kleopa bol zase bratom Jozefa, snúbenca Presvätej Bohomatky. Vidiac zázraky Hospodina a Spasiteľa nášho Isusa Christa, Simeon uveril a bol pričlenený medzi sedemdesiatich apoštolov. S veľkou horlivosťou a chrabrosťou zvestoval Christovo Evanjelium po celom Judsku. Keď zlobní Židia zabili Jakuba, brata Hospodinovho a prvého episkopa jeruzalemskej cirkvi, zhodiac ho z výšky... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

Back to Main Page