+421 940 600 501

Juliánsky kalendár/Gregoriánsky kalendár

19. júl/1. august

1. Prep. Makrína. Najstaršia sestra sv. Vasilija Veľkého a sv. Grigorija Nysského. Ešte ako dievčina bola zamlada zasnúbená s istým urodzeným mládencom. Ale keď jej snúbenec zomrel, Makrína prisľúbila, že nikdy nevstúpi do manželstva hovoriac: „Nie je správne, aby dievča, zasnúbené jednému snúbencovi, vydalo sa za iného; podľa prirodzeného zákona má byť jedno manželstvo tak, ako je... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

20. júl/2. august

1. Sv. prorok Eliáš. Bohovidec, divotvorca, horlivec za Božiu vieru sv. Eliáš pochádzal z Áronovho pokolenia z mesta Tesvita, kvôli čomu aj bol nazvaný Tesviťanin. Keď sa Eliáš narodil, jeho otec Savach videl Božích anjelov okolo dieťaťa, ako dieťa zavíjajú do ohňa a dávajú mu jesť plameň. To bolo predzvesťou Eliášovho plamenného charakteru a jemu... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

21. júl/3. august

1. Sv. pror. Ezechiel. Syn kňaza z mesta Sarir. Bol odvedený do zajatia v Babylone s kráľom Echoniom a mnohými ďalšími Izraelitami, kde Ezechiel žijúc vo vyhnanstve prorokoval 27 rokov. Bol súčasníkom proroka Jeremiáša. Zatiaľ čo Jeremiáš učil a prorokoval v Jeruzaleme, Ezechiel učil a prorokoval v Babylone. O Jeremiášových proroctvách sa dozvedali ľudia v Babylone a o Ezechielových proroctvách zase ľudia v Jeruzaleme. Obaja títo svätí muži aj... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

22. júl/4. august

1. Mária Magdaléna. Apoštolom rovná myronosica. Pôvodom z mesta Magdala pri Genezaretskom jazere, z kmeňa Isacharovho. Bola mučená siedmimi zlými duchmi, od ktorých ju oslobodil Hospodin Isus a učinil ju zdravou. Verná nasledovníčka a služobníčka Hospodinova počas Jeho pozemského života. Na Golgote pod krížom stála aj Magdaléna a veľmi žialila spolu s Presvätou Bohorodičkou. Po Hospodinovej smrti trikrát navštívila... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

23. júl/5. august

1. Sv. muč. Trofim a Teofil a ešte trinásti s nimi. Strádali v Lykiji v časoch cisára Diokleciána. Keďže sa nechceli nijako zriecť Christa, ani priniesť obete modlám, boli podrobení rôznym mučeniam: tĺkli ich kameňmi, rezali ostrými klincami, prebili im kolená a nakoniec takto doráňaných a viac mŕtvych ako živých hodili do ohňa. Božia moc ich však v ohni ochránila nezranených. Vtedy... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

24. júl/6. august

1. Sv. muč. Christína. Pôvodom z mesta Týr, dcéra cisárskeho námestníka Urbana, pohana. Nevie sa z akých dôvodov jej dali rodičia meno Christína, ale ono v sebe skrývalo tajomstvo jej budúceho nasledovania Christa. Do svojich jedenástich rokov nič nevedela o Christovi. Keď dovŕšila 11 rokov, jej otec, aby ju kvôli jej výnimočnej kráse ukryl pred svetom, aby tam žila... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

25. júl/7. august

1. Sv. Anna. Matka Presvätej Bohorodičky. Dnes sa sviatkuje jej zosnutie, ale jej hlavný sviatok je 9. septembra a pod týmto dátumom je napísaná aj jej bohoslužba a život. Anna bola z pokolenia Léviho, dcéra kňaza Matana. Po dlhom a bohumilom živote zosnula v hlbokej starobe. 2. Sv. Olympiáda diakonisa. Narodila sa v Carihrade veľmi významným rodičom. Jej otec Anisij Sekund bol... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

26. júl/8. august

1. Svmuč. Ermolaj. Nikomidijský svjaščenik. V časoch cisára Maximiána patril aj on k tým 20 000 mučeníkom, ktorých cisár odsúdil, aby boli v chráme a spolu s chrámom spálení (pozri 28. december). Ermolaj sa v tomto prípade nejako vyhol smrti spolu s ďalšími dvomi duchovnými, Ermipom a Ermokratom. Ermolaj pokrstil sv. Pantelejmona, s ktorým bol... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

27. júl/9. august

1. Sv. veľkomuč. Pantelejmon. Narodil sa v Nikomídii matke kresťanke a otcovi pohanovi. Jeho matka sa volala Evula a otec Eustorgij. Ako mladý sa vyučil lekárskej vede. Svjaščenik Ermolaj ho zavolal k sebe, naučil ho viere Christovej a pokrstil ho. Pantelejmon zázračne uzdravil jedného slepca, ktorého iní lekári liečili márne; vyliečil ho Christovým menom a pokrstil ho. Zo závisti lekári obvinili... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

28. júl/10. august

1. Sv. apoštoli: Prochor, Nikanor, Timon a Parmen. Títo štyria boli zo siedmych diakonov a sedemdesiatich apoštolov. Ostatní traja diakoni boli: Štefan, Filip a Nikolaj. Prvomučeník Štefan sa sviatkuje osobitne 27. decembra a Filip 11. októbra. Nikolaj sa medzi svätých nedostal kvôli svojej heréze. A tí prví štyria nemajú osobitný deň sviatkovania, ale všetci sa spomínajú v tento jeden deň, 28. júla.... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

Back to Main Page