+421 940 600 501

Juliánsky kalendár/Gregoriánsky kalendár

19. august/1. september

1. Sv. muč. Andrej Stratilat. Bol dôstojníkom – tribúnom – v rímskej armáde v časoch cisára Maximiána. Narodil sa aj slúžil v Sýrii. Keď Peržania vojensky ohrozovali Rímsku ríšu, bola Andrejovi zverená armáda v boji proti nepriateľovi. Pri tejto príležitosti bol Andrej povýšený na vojvodcu – stratilata. Andrej, tajný kresťan, aj keď ešte nebol pokrstený, sa nádejal na živého... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

20. augusta/2. septembra

1. Sv. prorok Samuel. Pätnásty a posledný izraelský sudca. Žil 1100 rokov pred Christom. Pochádzal z pokolenia Léviho, z mesta Ramat alebo Arimatea, kde sa neskôr narodil blahoobrazný Jozef. Jeho rodičmi boli Elkána a Anna. Neplodná Anna si Samuela vyplakala od Boha a zasvätila Mu ho, keď dovŕšil tri roky. Žijúc v Silome, pri arche... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

21. august /3. september

1. Sv. apoštol Tadej (Tadeáš). Jeden zo sedemdesiatich, a nie ten Tadej (Tadeáš), ktorý patril k dvanástim apoštolom. Sv. Tadej najprv videl a počul sv. Jána Krstiteľa, prijal od neho krst a potom videl Hospodina Isusa a nasledoval Ho. Hospodin ho začlenil medzi sedemdesiat menších apoštolov, ktorých poslal vo dvojiciach pred Sebou (Lk 10, 1). Po Svojom slávnom Zmŕtvychvstaní a Vznesení... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

22. august/4. september

1. Sv. muč. Agatonik, Zotik a ostatní s nimi. Sv. Agatonik bol nikomédskym občanom a kresťanom podľa viery. S veľkým zápalom odvracal Helénov od modloslužby a učil ich v pravej viere. Podľa nariadenia cisára Maximiána, cisársky správca kruto prenasledoval kresťanov. Počas tohto prenasledovania chytil sv. Zotika v meste Karpin, ukrižoval jeho žiakov a Zotika doviedol do Nikomédie, kde chytil a zajal ešte... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

23. august /5. september

1. Sv. muč. Lup. Tento svätý muž bol sluhom sv. Dimitrija, vojvodcu solúnskeho. Keď cisár Maximián sťal Dimitrija, Lup namočil do mučeníkovej krvi časť svojho odevu a svoj prsteň. Týmto oblečením a prsteňom činil veľké zázraky v Solúne, uzdravujúc ľudí od rôznych trápení a chorôb. Dozvedel sa o tom cisár Maximián, ktorý sa vtedy zdržiaval v Solúne a tak prikázal, aby Lupa... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

24. august/6. september

1. Svmuč. Eutichij. Jeden z menších apoštolov, pôvodom zo Sevastopoľa. Učeník a nasledovník apoštola Jána Bohoslova a Pavla. Aj keď nebol pripočítaný k 70 apoštolom, aj tak sa nazýva apoštolom, lebo bol ich učeníkom a v Evanjeliovej službe ukázal pravú apoštolskú horlivosť. Sv. Eutichij bol vysvätený za episkopa – misionára a veľa putoval po svete sprevádzaný anjelom. Vo väzení prijímal nebeský chlieb... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

25. august/7. september

1. Sv. apoštol Bartolomej. V tento deň sa sviatkuje prenesenie ostatkov sv. Bartolomeja, no jeho hlavný sviatok je 11. júna. Keď tohto veľkého apoštola ukrižovali v arménskom Albanopolise, kresťania jeho telo zvesili a dôstojne ho pochovali v olovenej rakve. Keď sa na hrobe apoštola diali mnohé zázraky, hlavne uzdravenia chorých, čím sa zväčšoval počet kresťanov, pohania zobrali rakvu s Bartolomejovými... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

26. august /8. september

1. Sv. muč. Adrián a Natália. Manželia, obaja zo vznešeného a bohatého rodu v Nikomédii. Adrián bol prétor a pohan, Natália bola tajná kresťanka. Obaja boli mladí a do mučeníckej smrti žili v manželstve len 13 mesiacov. Keď zákerný cisár Maximián navštívil Nikomédiu, nariadil, aby boli kresťania chytaní a vydaní na mučenia. Neďaleko mesta, v jednej... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

27. august/9. september

1. Prep. Pimen Veľký. Pôvodom Egypťan a zároveň veľký egyptský podvižník. Ako chlapec navštevoval významných duchovníkov a od nich zbieral skúsenosti ako včela nektár z kvetov. Raz Pimen poprosil starca Pavla, aby ho odviedol k sv. Paisijovi. Keď ho Paisij uvidel, povedal Pavlovi: „Toto dieťa spasí mnohých, s ním je ruka Božia.“ Časom Pimen prijal mníšstvo a pritiahol k mníšstvu aj... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

28. august /10. september

1. Prep. Mojsej Murín. Rodený Etiópčan, najprv žil ako zbojník a bol vodcom zbojníckej družiny, potom bol kajúcnikom a veľkým podvižníkom. Ako otrok nejakého pána, Mojsej utiekol a začlenil sa medzi zbojníkov. Kvôli jeho obrovskej fyzickej sile a bezohľadnosti si ho zbojníci vybrali za vodcu. Odrazu naňho doľahlo hryzenie svedomia a pokánie za zlé skutky,... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

Back to Main Page