+421 940 600 501

Juliánsky kalendár/Gregoriánsky kalendár

19. marec/1. apríl

1. Sv. muč. Chrisant a Dária a ďalší s nimi. Tento Chrisant bol jediným synom veľkého veľmoža Polemija, ktorý sa presťahoval z Alexandrie do Ríma. Ako syn bohatých rodičov Chrisant vyštudoval všetky svetské školy majúc za učiteľov najučenejších ľudí. Ale svetská múdrosť ho zmiatla a dostala do neistoty, kde je pravda. Kvôli tomu sa veľmi rmútil. Ale Boh, Ktorý myslí... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

20. marec/2. apríl

1. Prepmuč. Ján a ďalší, z monastiera sv. Sávu Posväteného pri Jeruzaleme. Tento slávny monastier navštevovaný aj sv. Sávom Srbským a obdarovaný niekoľkými srbskými vladármi, existuje do dnešného dňa. Bol viackrát plienený a pustošený divokými Arabmi, ale Božou prozreteľnosťou bol vždy obnovený a dodnes zachovaný. V čase panovania Konštantína a Iriny bol napadnutý Arabmi a vylúpený. Mnísi odtiaľ utiecť nechceli a poradiac sa so... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

21. marec/3. apríl

1. Sv. Jakub, episkop a vyznávač. Nie je známe miesto jeho narodenia, ani miesto jeho episkopskej služby. Vie sa len, že naplnil zákon Christov, veľmi sa podvizajúc v pôste a modlitbe a že v časoch cisára Kopronima pretrpel veľké muky a trápenia od ikonoborcov: v hlade, temnici a urážkach každého druhu. Nakoniec oddal svoju dušu Bohu, ktorému verne poslúžil v tomto živote. Žil... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

22. marec/4. apríl

1. Svmuč. Vasilij, presbyter ankarský. Za vlády cisára Konstansa veľa trpel od Árianov. V tom čase sa preslávil ako veľký horlivec Pravoslávia a skutočný pastier umného stáda v Ankare. Keď potom nastúpil na trón Julián Odpadlík a začal prenasledovanie kresťanov, Vasilij verejne vytýkal túto novú nečestnosť a utvrdzoval ľudí vo viere. Preto bol uvrhnutý do... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

23. marec/5. apríl

1. Svmuč. Nikon. Narodil sa v Neapole otcovi pohanovi a matke kresťanke. Bol rímskym dôstojníkom. Nebol pokrstený, aj keď ho matka tajne, bez vedomia otca, učila Christovej viere. Raz keď so svojou čatou išiel do boja matka mu poradila, aby sa prežehnal, keď bude mať problémy a privolá na pomoc Christa. A skutočne, keď bola v boji Nikonova čata... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

24. marec/6. apríl

1. Svätý Artemon, episkop selevkijský. Narodený a vychovaný v Selevkiji. Keď do toho mesta prišiel apoštol Pavel a videl Artemona, ešte viac ho utvrdil v Christovej viere a ustanovil ho za episkopa mesta. Artemon s láskou a horlivosťou spravoval Christovo duchovné stádo, bol lekárom ľudských duší a tiel a presídlil sa do večnosti v hlbokej... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

25. marec/7. apríl

1. Blahozvestovanie. Keď sa Presvätej Deve naplnilo jedenásť rokov prebývania a slúženia pri jeruzalemskom chráme a štrnásť rokov od jej narodenia – teda keď vstúpila do pätnásteho roku života, oznámili jej kňazi, že podľa zákona už viac nemôže ostať pri chráme, ale je potrebné, aby sa zasnúbila a vstúpila do manželstva. No akým veľkým prekvapením pre... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

26. marec/8. apríl

1. Sv. archanjel Gabriel. Zvestovateľ vtelenia Božieho Syna. Je jedným zo siedmich veľkých anjelov, ktorí stoja pred Božím prestolom. On oznámil Zachariášovi narodenie Predchodcu a sám o sebe povedal: „Ja som Gabriel, ktorý stojím pred Bohom.“ (Lk 1, 19). Jeho meno, Gabriel, znamená muž – Boh. Svätí Otcovia hovoriac o Blahozvestovaní vysvetľujú, že bol poslaný archanjel s takýmto menom... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

27. marec/9. apríl

1. Sv. muč. Matrona. Ako mladá sirota bola slúžkou v dome jedného Žida zo Solúna. Žena tohto Žida sa Matrone stále vysmievala kvôli jej viere v Christa a nútila ju vzdať sa Ho a chodiť do synagógy. Ale krotká Matrona si svedomito plnila svoju prácu a svojej panej nič neodpovedala, len sa tajne modlila k Christovi Bohovi. Raz sa Židovka dozvedela,... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

28. marec/10. apríl

1. Prepmuč. Eustratij Pečerský. Bol veľmi bohatý, ale dojatý Christovou láskou rozdal kvôli Nemu celý svoj majetok, vstúpil do pečerského monastiera a prijal mníšstvo. Keď v roku 1097 Polovci obsadili Kyjev, vylúpili monastier, sťali mnohých kresťanov a mníchov. Eustratija s ďalšími vernými predali do otroctva nejakému Židovi do mesta Korsun. Ten Žid sa rúhal Christovej... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

Back to Main Page