+421 940 600 501

Juliánsky kalendár/Gregoriánsky kalendár

8./21. apríl

1. Sv. apoštoli Irodion, Agav, Ruf, Asinkrit, Flegont a Ermij. Všetci patrili k sedemdesiatim apoštolom. Spomína ich apoštol Pavel vo svojich listoch. Irodion bol Pavlov príbuzný. „Pozdravte, píše Pavel Rimanom, Irodiona, môjho príbuzného.“ (16, 11). Irodion, ako neopatrský episkop, mnoho pretrpel od Židov: bili ho po hlave palicami, kameňmi ho udierali po ústach, pichali ho nožmi. A keď ho... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

9./22. apríl

1. Sv. muč. Eupsichij. Bol šľachtického pôvodu a dobre vychovaný v zbožnej viere. V časoch cisára Juliána Odpadlíka, keď v Cézarei spravoval Božiu Cirkev sv. Vasilij Veľký, vstúpil tento Eutichij do manželstva so vznešenou dievčinou. Ale nebolo mu dané, aby aspoň jeden deň žil v manželstve. Totiž v deň jeho svadby bol pohanský sviatok s prinášaním obety modle Fortunovi. Eupsichij s priateľmi šiel... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

10./23. apríl

1. Sv. muč. Terencij, Afrikan, Maxim, Pompij a ostatných 36 s nimi. Trpeli za Christa a boli korunovaní vencom slávy v časoch cisára Décia. Podľa cisárovho rozkazu nariadil správca Afriky, že všetci musia prinášať obete modlám; každému kto sa vzoprie sa správca vyhrážal strašnými mukami. Dopočujúc sa o týchto vyhrážkach, mnohí odpadli od viery a poklonili sa modlám. Ale týchto 40 mučeníkov... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

11./24. apríl

1. Svmuč. Antipa, episkop pergamský, v Ázii. V knihe Zjavenia sa spomína ako „Antipa, môj verný svedok, ktorý bol zabitý u vás, kde býva satan“ (Zj 2, 13), t. j. v Pergame. Obyvatelia tohto mesta žili v tme modloslužby a v krajnej nečistote; boli otrokmi vášní, ohovárači, násilníci, krvismilníci (incest) – jedným slovom sluhovia satana.... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

12./25. apríl

1. Prep. Izák Sýrsky II. (Izák Sýrsky I. sa oslavuje 28. jan.). O tomto Izákovi píše sv. Grigorij Dvojeslov. V časoch Gótov prišiel do Talianska a v meste Spoletano vošiel jedného dňa do chrámu pomodliť sa. Poprosil cirkevníka, aby ho nechal zatvoreného v chráme aj cez noc. A takto strávil celú noc pri modlitbe nepohnúc sa z miesta. Rovnako tak urobil aj na... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

13./26. apríl

1. Svmuč. Artemon. Bol kňazom v Laodicei v časoch cisára Diokleciána. Pred sudcom – mučiteľom o sebe takto povedal: „Volám sa Artemon, otrok môjho Christa Boha; 16 rokov som bol čtec a čítal som knihy v chráme môjho Boha; 28 rokov som bol diakon a čítal som sväté Evanjelium; 33 rokov som naplnil ako presbyter učiac ľudí a smerujúc ich na cestu... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

14./27. apríl

1. Svätiteľ Martin Vyznávač, rímsky pápež. Pápežom sa stal 5. júla 649, práve v čase zúrivých sporov medzi pravoslávnymi a heretikmi – monoteletistami (hovorili, že Christos má len jednu vôľu). Vládol vtedy Konstans II., Herakleov vnuk a carihradským patriarchom bol Pavel. Aby cisár nastolil poriadok v Cirkvi, napísal knihu Gipos, ktorá bola heretikom veľmi po vôli. Pápež Martin zvolal... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

15. /28. apríl

1. Sv. apoštoli Aristarch, Pud a Trofim. Patrili medzi sedemdesiatich apoštolov. Aristarch bol episkop v sýrskej Apamiji. Niekoľkokrát ho spomína apoštol Pavel (Sk 19, 29; Коl 4, 10; Fil 23). V Efeze bol chytený s Gajom v mase ľudí, ktorá povstala proti Pavlovi. Apoštol Pavel píše Kolosenským: Pozdravuje vás Aristarch, môj spoluväzeň. A v liste Filimonovi nazýva Pavel Aristarcha svojim pomocníkom,... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

16. /29. apríl

1. Sv. muč. Agapia, Chionia a Irina. Vlastné sestry z okolia Akvileje. Keď sa cisár Dioklecián zdržiaval v Akvileji, nariadil, aby bol zabitý významný duchovník Chrisogon. V tom čase mal nejaký starý presbyter Zoil videnie, v ktorom mu bolo odkryté, kde sa nachádza nepochované Chrisogonovo telo. Starec sa poponáhľal, našiel mučeníkovo telo, položil ho do truhly... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

17./30. apríl

1. Svmuč. Simeon, episkop perský. V časoch zlého kráľa Savorija alebo Sapora, bol Simeon mučený za Christa s dvomi svojimi presbytermi, Audelajom a Ananiášom. Pred nimi zahynul aj kráľov eunuch Ustazan, ktorý sa najprv zriekol Christa a potom, po výčitke sv. Simeona, znova pred kráľom vyznal pravú vieru. Na popravisko bolo so Simeonom privedených ďalších 1000 kresťanov. Simeon sa... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

Back to Main Page