+421 940 600 501

Juliánsky kalendár/Gregoriánsky kalendár

19. október/1. november

1. Sv. prorok Joel. Sv. Joel je druhým v poradí z malých prorokov. Bol synom Fatuela, z pokolenia Rúbenovho. Žil 800 rokov pred Christom. Prorokoval trápenie izraelského národa a babylonské zajatie za hriechy, ktoré vykonal pred Hospodinom. Vyzýval národ k pôstu a kňazov ku kajúcnej modlitbe s plačom, aby sa nad nimi Boh zľutoval. „Nariaďte pôst a volajte k Hospodinovi. Medzi predsieňou a oltárom nech... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

20. október/2. november

1. Sv. veľkomuč. Artemij. Tento slávny svätec bol pôvodom Egypťan a prvý vojvodca cisára Konštantína Veľkého. Keď sa cisárovi Konštantínovi zjavil víťazný Kríž obkolesený hviezdami, aj Artemij videl tento kríž, uveril v Hospodina Christa a dal sa pokrstiť. Neskôr, v časoch cisára Konstanca, ho tento cisár poslal do Grécka, aby preniesol ostatky sv. Andreja z Patrasu a sv. Lukáša z Téb do Carihradu,... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

21. október/3. november

1. Prep. Ilarion Veľký. Tak ako ruža vyrastie v tŕní, tak sa tento veľký svätec narodil pohanským rodičom v dedine Tavata, neďaleko palestínskej Gazy. Rodičia ho poslali na štúdiá do Alexandrie, kde nadaný mládenec rýchlo načerpal svetskú učenosť a duchovnú múdrosť. Keď spoznal Hospodina Christa a dal sa pokrstiť, želal si úplne sa odovzdať službe Hospodinovi. S týmto želaním v srdci... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

22. október/4. november

1. Sv. apoštolom rovný Averkij. V časoch cisára Antonína bol sv. Averkij episkopom vo frigijskom  Hierapolise. V tomto meste bola obrovská väčšina pohanov. Sv. Averkij viedol svoje málopočetné stádo so smútkom v srdci kvôli toľkému množstvu pohanov a modloslužobníkov úprimne sa modliac k Bohu, aby ich Boh obrátil k svetlu pravdy. Počas jednej hlučnej pohanskej slávnosti sa Averkij rozpálil Božou horlivosťou, vošiel... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

23. október/5. november

1. Sv. apoštol Jakub, brat Hospodinov. Je nazývaný bratom Hospodinovým, lebo bol synom spravodlivého Jozefa, snúbenca Presvätej Bohorodičky. Keď bol spravodlivý Jozef pred smrťou, rozdelil svoj majetok svojim synom a jednu časť chcel prideliť aj Hospodinovi Isusovi, synovi Presvätej Devy Márie; ale všetci bratia sa proti tomuto rozhodnutiu postavili, lebo Isusa nepovažovali za svojho brata.... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

24. október/6. november

1. Sv. muč. Areta. Tento svätý mučeník strádal za Christovu vieru s ďalšími 4000 kresťanmi, kňazmi, mníchmi a mníškami, mešťanmi, ženami a deťmi. Areta bol správcom mesta Negran v Omiritskej oblasti (južná Arábia) a mal 95 rokov keď strádal. Omiritskú oblasť vtedy spravoval nejaký Žid Dunaan, zlý prenasledovateľ kresťanov. Rozhodnutý úplne vykynožiť kresťanov zo svojej oblasti, obkľúčil kresťanské mesto Negran... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

25. október/7. november

1. Sv. Markián a Martirij. Títo Boží svätci boli klerikmi pri carihradskom patriarchovi Pavlovi v časoch cisára Konstanca. Po smrti veľkého cisára Konštantína ožila a zosilnela ariánska heréza, ktorá bola dovtedy utlmená. Aj samotný cisár Konstanc sa k tejto heréze prikláňal. Na cisárskom dvore boli dvaja vplyvní veľmoži, Eusevij a Filip, horliví ariáni. Pod ich vplyvom bol patriarcha Pavel zosadený... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

26. október/8. nevember

1. Sv. veľkomuč. Dimitrij. Tento slávny a divotvorný svätec sa narodil v meste Solún urodzeným a zbožným rodičom. Keďže Dimitrija si bezdetní rodičia vymodlili od Boha a bol ich jediným synom, jeho výchova bola vykonávaná veľmi pozorne a dôsledne. Jeho otec bol solúnskym vojvodcom a keď zomrel, cisár na jeho miesto ustanovil práve Dimitrija. Bezbožný cisár Maximián však od... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

27. október/9. november

1. Sv. muč. Nestor. V čase strádania sv. Dimitrija Myrotočivého bol v Solúne nejaký mládenec Nestor, ktorý sa naučil viere Christovej od samotného sv. Dimitrija. V tom čase pripravil proti Christovi bojujúci cisár Maximián rôzne hry a zábavu pre ľudí. Cisár mal obľúbenca nejakého vandala menom Lij, ktorý mal silu a postavu Goliáša. Ako cisárov... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

28. október/10. november

1. Sv. muč. Paraskeva. Narodila sa v meste Ikonia bohatým a Christa milujúcim rodičom. Po smrti svojich rodičov začala dievčina Paraskeva v mene Hospodina Christa rozdávať celý svoj majetok biednym a chudobným ľuďom. Keď začalo v časoch Diokleciána prenasledovanie kresťanov, Paraskeva bola predvedená na súd pred knieža tej oblasti. Keď sa jej knieža opýtalo na jej meno povedala, že sa... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

Back to Main Page