+421 940 600 501

Juliánsky kalendár/Gregoriánsky kalendár

29. október/11. november

1. Prep. muč. Anastázia Rímska. Narodila sa v Ríme zámožným rodičom a v troch rokoch osirela. Ako sirotu ju zobrali do ženského monastiera neďaleko Ríma, kde bola igumenou istá Sofia, mníška na vysokom stupni dokonalosti. Po 17 rokoch bolo medzi kresťanmi o Anastázii všade navôkol počuť ako o veľkej podvižníčke a medzi pohanmi ako o... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

30. október/12. november

1. Svmč. Zinovij a jeho sestra Zinovia. Pochádzali z mesta Egej v Cilicii. Po rodičoch zdedili pravú vieru a veľké materiálne bohatstvo. Horliac za vieru, s veľkou láskou rozdali chudobným svoje bohatstvo. A pretože mali milostivé ruky, aj ich Božia ruka ochraňovala od akejkoľvek ľudskej alebo démonskej zlomyseľnosti. Zinovijove milosrdné ruky, ktoré obdarovávali chudobných, boli od Boha... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

31. október/13. november

1. Sv. apoštoli: Stachij, Amplij, Urvan, Narkis, Apelij a Aristobul. Patrili k Sedemdesiatim apoštolom. Sv. Stachij bol pomocníkom sv. Andreja Prvozvaného. Sv. Andrej ho ustanovil za episkopa v Byzancii. Postavil chrám v Argipolise a spravoval svoje stádo verne a horlivo. Po 16 rokoch episkopstva zosnul pokojne v Hospodinovi. Amplij a Urvan taktiež spolupracovali so sv. Andrejom a boli ním ustanovení za episkopov a to, Amplij... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

1./14. november

1. Sv. Kozma a Damián. Nezištní a divotvorcovia. Bratia podľa tela aj podľa ducha, pochádzajúci niekde z Ázie. Narodili sa otcovi pohanovi a matke kresťanke. Po otcovej smrti venovala ich matka Teodotia celý svoj čas a námahu, aby vychovala zo svojich synov pravých kresťanov. Boh jej pomohol a jej synovia vyrástli ako dva sladké ovocné stromy a ako dva svietniky sveta.... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

2./15. november

1. Sv. muč. Ankindin, Pigasij, Anempodist, Aftonij, Elpidifor a ďalší s nimi. Kresťania z Perzie; strádali za čias kráľa Sapora (Savorija) v roku 355. Prví traja boli sluhami na dvore kráľa, ale tajne slúžili svojmu Hospodinovi Christovi. Keď boli obvinení a predvedení na súd pred kráľa, ten sa ich opýtal odkiaľ sú. Nato oni odpovedali: „Naša otčina a náš život je... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

3./16. november

1. Svmuč. Akepsim, ep. naesonský a ďalší s ním. Osemdesiatročný starec Akepsim, naplnený každou kresťanskou cnosťou, sedel jedného dňa vo svojom dome s hosťami. Odrazu akési dieťa naplnené blahodaťou Ducha Božieho pribehlo k starému episkopovi, pobozkalo mu hlavu a rieklo: „Blaho je tejto hlave, lebo prijme mučenie za Christa!“ Toto proroctvo sa onedlho naplnilo. Kráľ Savorij začal hrozné prenasledovanie... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

4./17. november

1. Prep. Joanikij Veľký. Toto veľké duchovné svetlo sa narodilo v obci Marikati v Bitinijskej oblasti otcovi Miritrikijovi a matke Anastázii. Ako dieťa bol pastierom oviec. Pasúc ovce, často sa uťahoval do samoty a celý deň trávil v modlitbe žehnajúc svoje stádo znamením kríža, aby sa nevzďaľovalo a nerozchádzalo. Potom ho zobrali do armády, kde mnohých udivil svojou chrabrosťou,... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

5./18. november

1. Prepmuč. Galaktion a Epistimia. Pochádzali z mesta Edesa vo Fenícii, obaja od pohanských rodičov. Galaktionova matka nemohla mať deti až kým nebola pokrstená. Potom k pravej viere priviedla aj svojho muža, dala pokrstiť svojho syna Galaktiona a vychovala ho v kresťanskej viere. Keď prišiel Galaktionovi čas na ženenie, zomrela jeho dobrá matka Levkipia a otec ho zasnúbil s nejakou dievčinou Epistimiou.... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

6./19. november

1. Sv. Pavel Vyznávač, patriarcha carihradský. Keď blažený patriarcha Alexander ležal na smrteľnej posteli, zarmútení veriaci sa ho pýtali, koho po sebe necháva za archipastiera Christovho duchovného stáda. Chorý patriarcha im odpovedal: „Ak chcete mať pastiera, ktorý vás bude učiť a bude žiariť cnosťami, vyberte si Pavla; keď chcete mať iba vhodného človeka, ktorý navonok... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

7./20. november

1. Sv. muč. Jeron s družinou. Narodil sa v kapadóckom meste Tyana dobrej a zbožnej matke Stratonike, ktorá bola slepá. Jeron bol veľmi horlivý kresťan a s veľkou synovskou láskou slúžil svojej slepej matke Stratonike. Z týchto dvoch dôvodov nechcel ísť ani do armády, takže zbil a vyhnal tých, ktorí boli poslaní, aby ho tam vzali. Jeronovi bolo totiž ľúto zanechať svoju bezmocnú slepú matku a bolo mu ťažko čo i len pomyslieť, že bude ako vojak nútený klaňať sa a prinášať obety modlám. Nakoniec bol Jeron chytený a ešte s  nejakými ďalšími kresťanmi odvedený pred knieža do mesta Melitene. Keď boli na ceste, jednej noci sa Jeronovi zjavil niekto v bielom oblečení a povedal mu: „Hľa, Jeron, oznamujem ti spasenie: nebudeš bojovať za pozemského kráľa, ale za nebeského Kráľa vykonáš podvih...

Čítať ďalej

Back to Main Page