+421 940 600 501

Juliánsky kalendár/Gregoriánsky kalendár

8./21. november

Sv. archanjel Michal a ostatné nebeské netelesné mocnosti. Anjeli Boží boli ľuďmi oslavovaní od pradávna. Avšak táto oslava bola často zamieňaná so zbožšťovaním anjelov (2Kron 23, 5). Heretici všeličo básnili o anjeloch. Niektorí z nich videli v anjeloch bohov, iní, aj keď ich nepovažovali za bohov, nazývali ich stvoriteľmi celého viditeľného sveta. Laodicejský miestny snem, ktorý bol 4 alebo... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

9./22. november

1. Sv. muč. Onisifor a Porfýrij. Títo dvaja skvelí muži boli mučení za meno Christovo v časoch cisára Diokleciána. Boli veľmi bití a potom pečení na železnej mreži a nakoniec ich priviazali о chvosty koní а ťahali ich po kameňoch a tŕní. Tak boli roztrhaní na kusy a oddali svoje sväté duše Bohu. Ich ostatky sú pochované v Pentapolise. 2. Prep. Ján... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

10./23. november

1. Sv. apoštoli Olymp, Erast, Kvart, Rodion, Sosipater a Tercij. Všetci patrili k Sedemdesiatim apoštolom. Poslední traja sa spomínajú aj na inom mieste, a to: Rodion 8. apríla, Sosipater 28. apríla a Tercij 30. októbra. Sv. Olymp a Rodion boli nasledovníci apoštola Petra; a keď Peter strádal, strádali aj oni, lebo podľa Neronovho rozkazu boli sťatí. Erast bol najprv ekonómom Jeruzalemskej... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

11./24. november

1. Sv. veľkomuč. Minas. Sv. Minas bol pôvodom Egypťan a povolaním vojak. Ako skutočný kresťan už nemohol hľadieť na zvrátené prinášanie obetí modlám, tak opustil armádu, mesto, ľudí a všetko ostatné a odišiel do opustených hôr. Lebo ľahšie bolo sv. Minasovi žiť s divými zvieratami ako s pohanmi. Jedného dňa uvidel sv. Minas z diaľky pohanské oslavy v meste Katuania, preto zišiel... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

12./25. november

1. Sv. Ján Milostivý. Alexandrijský patriarcha. Narodil sa v kniežacej rodine na ostrove Cyprus. Jeho otec bol knieža Epifanij. Od detstva bol vychovávaný ako skutočný kresťan. Pod nátlakom rodičov sa oženil a mal deti. Avšak podľa Božej prozreteľnosti sa aj manželka aj deti presídlili z tohto života do druhého. Bol známy milosrdnosťou a zbožnosťou, preto... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

13./26. november

1. Sv. Ján Zlatoústy. Carihradský patriarcha. Narodil sa v Antiochii v roku 354 otcovi vojvodcovi Sekundovi a matke Antuse. Pri štúdiu gréckej filozofie sa Jánovi zhnusilo grécke pohanstvo a kresťanskú vieru si osvojil ako jedinú a úplnú pravdu. Jána pokrstil antiochijský patriarcha Meletij a potom prijali krst aj jeho rodičia. Po smrti rodičov prijal Ján mníšsky postrih a začal sa prísne... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

14./27. november

1. Sv. apoštol Filip. Narodil sa v Betsaide pri Galilejskom jazere ako aj Peter a Andrej. Keďže bol odmalička učený Svätému písmu a ihneď prijal pozvanie Hospodina Isusa, nasledoval Ho (Jn 1, 43). Po Zostúpení Sv. Ducha na apoštolov, Filip horlivo zvestoval Evanjelium v mnohých krajinách Ázie a v Grécku. Tu ho chceli Žida zabiť, ale Hospodin ho... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

15./28. november

1. Sv. muč. Gurij, Samon a Aviv. Gurij a Samon boli vážení občania mesta Edesy. Počas jedného prenasledovania kresťanov utiekli mimo mesta a žili v pôste a modlitbe posilňujúc pravoverných, ktorí k nim prichádzali po radu. Chytili ich však a predviedli pred sudcu. Ten sa im vyhrážal smrťou, ak sa nepodriadia cisárskemu nariadeniu o klaňaní sa modlám. Svätí mučeníci Christovi mu odpovedali: „Keby sme... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

16./29. november

1. Sv. apoštol a evanjelista Matúš. Matúš bol Alfeov syn, najprv bol mýtnikom (t.j. nájomník a vyberač daní) a ako takého ho videl Hospodin v Kafarnaume a zavolal naňho: poď za mnou. A on vstal a šiel za Ním (Мt 9, 9). Potom Matúš pripravil vo svojom dome hostinu. Pri tejto príležitosti Hospodin povedal niekoľko veľkých... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

17./30. november

1. Sv. Grigorij divotvorca, ep. neocezarejský. Hľa, toto bol skutočne Boží človek a veľký divotvorca, nazvaný aj druhým Mojžišom. Narodil sa známym a bohatým pohanským rodičom. Grigorij sa najprv učil helénskej a egyptskej filozofii, ale spoznajúc jej prázdnotu a nedostatočnosť, obrátil sa na kresťanských učiteľov, hlavne na Origena v Alexandrii, u ktorého sa učil niekoľko... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

Back to Main Page