+421 940 600 501

Juliánsky kalendár/Gregoriánsky kalendár

18. september/1. október

1. Sv. Eumenij, ep. gortinský, na Kréte. Od mladosti z celej duše nasledoval Christa oslobodiac sa od dvoch ťažkých bremien: od bremena bohatstva a bremena tela. Od prvého bremena sa oslobodil tak, že rozdal sirotám a chudobným celý svoj majetok; a od druhého veľkým pôstom. Takto najprv uzdravil seba a potom začal aj iným dávať... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

19. september/2. október

1. Sv. muč. Trofim, Savatij a Dorimedont. V časoch cisára Prova, v 3. storočí, keď Antiochiu spravoval nejaký Atik, prišli tam dvaja kresťania, Trofim a Savatij, obaja vážení a čestní občania. Práve vtedy začali nečisté oslavy a obetovanie modle Apolóna v Dafni pri Antiochii. Atik sa obzvlášť snažil, aby sa všetci obyvatelia zúčastnili na týchto... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

20. september/3. október

1. Sv. veľkomuč. Eustatij Plakida. Veľký rímsky vodca armády v časoch cisárov Títa a Trajana. Pohan Plakida (to bolo jeho pohanské meno) bol človek spravodlivý a milostivý, podobný kapitánovi Kornelijovi, ktorého pokrstil apoštol Peter (Sk 10). Raz na love prenasledoval jeleňa. Božou prozreteľnosťou sa ukázal svietiaci kríž medzi parohami jeleňa a Plakida začul Hospodinov hlas,... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

21. september/4. október

1. Sv. apoštol Kodrat. Jeden zo Sedemdesiatich. Učeník veľkých apoštolov. Zvestoval Evanjelium v Aténach a bol episkopom najprv v Aténach po sv. Publiovi a potom v meste Magnézia. Bol veľmi učený v svetskej múdrosti a bohatý blahodaťou Ducha Svätého. Jeho životopisec o ňom hovorí: „Bol ako ranná hviezda medzi oblakmi“ (Sirach 8, 6); oblaky boli... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

22. september/5. október

1. Svmuč. Foka, ep. sinopský. Od mladosti sa podvizal vo všetkých kresťanských cnostiach. Ako episkop vo svojom rodnom meste Sinope, na brehu Čierneho mora, príkladom a božskými slovami utvrdil pravoverných vo viere a na pravú vieru obrátil mnoho modloslužobníkov. Zatvrdilí pohania sa proti svätému Fokovi naplnili hnevom. Hospodin Fokovi v jednej vízii ukázal jeho mučenícku... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

23. september/6. október

1. Počatie svätého Jána Krstiteľa. V tento deň sa oslavuje milosť, zázrak a múdrosť Božia; milosť voči zbožným a spravodlivým rodičom sv. Jána, starcovi Zachariášovi a starene Alžbete, ktorí si po celý život želali a prosili od Boha jediné dieťa; zázrak Jánovho počatia v prestarnutých Alžbetiných útrobách; a múdrosť v spasiteľnom diele ľudstva. Lebo s... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

24. september/7. október

1. Sv. prvomuč. apoštolom rovná Tekla. Narodila sa v Ikonii významným, ale pohanským rodičom. Ako osemnásťročná dievčina bola zasnúbená s nejakým mládencom v čase, keď apoštol Pavel prišiel s Barnabášom do Ikonie zvestovať Evanjelium. Počúvajúc Pavla tri dni a tri noci sa Tekla úplne obrátila ku Christovej viere a predsavzala si žiť v panenstve. Keď... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

25. september/8. október

1. Prep. Eufrosinia. Dcéra bohatého a významného muža Pafnutija z Alexandrie. Vyprosená od Boha modlitbou bezdetných rodičov. Zbožní rodičia vychovali svoju dcéru v Christovej viere. Keďže sa mladá Eufrosinia nechcela vydávať, skryla sa pred svojim otcom tak, že sa prezliekla do mužských šiat a predstavila sa igumenovi jedného monastiera ako Izmaragd, eunuch cisára Teodosija. Igumen... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

26. september/9. október

1. Sv. Ján Bohoslov, apoštol a evanjelista. Syn rybára Zebedeja a Salome, dcéry Jozefa, snúbenca – ochrancu sv. Bohorodičky. Ján, pozvaný Hospodinom Isusom, hneď zanechal svojho otca a rybárske siete, a šiel so svojim bratom Jakubom za Christom. Odvtedy až do konca sa viac od svojho Hospodina nevzdialil. S Petrom a Jakubom bol prítomný pri... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

27. september/10. október

1. Sv. muč. Kalistrat. Pochádzal z Kartága. Bol kresťanom od narodenia, lebo aj jeho otec a starý otec boli kresťania. Jeden z Kalistratových predkov, Neokor, slúžil ako vojak v Jeruzaleme pri Pontskom Pilátovi v čase strádania Hospodina a Spasiteľa nášho Isusa Christa. Vidiac mnohé zázraky počas Christovej smrti, Neokor uveril v Neho a bol vzdelávaný... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

Back to Main Page