+421 940 600 501

Juliánsky kalendár/Gregoriánsky kalendár

28. september/11. október

1. Prep. Charitón vyznávač. Vážený a zbožný občan mesta Ikónie. Nadchnutý duchom svojej krajanky sv. Tekly, Charitón verejne vyznával Christovo meno. Keď začalo strašné prenasledovanie kresťanov v časoch cisára Aureliána, Charitón bol ihneď vyvedený na súd pred hegemóna. Sudca mu povedal, aby sa poklonil bohom (t.j. modlám), načo mu Charitón odpovedal: „Všetci vaši bohovia sú... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

29. september/12. október

1. Prep. Kyriak pustovník. Narodil sa v Korinte rodičom Jánovi a Eudokii. Jeho otec Ján bol presbyterom a miestny episkop Peter bol jeho príbuzný. V ranej mladosti ho episkop ustanovil za čteca katedrálneho chrámu. Čítajúc Sväté Písmo sa mladý Kyriak divil Božej prozreteľnosti, ako preslávil všetkých skutočných služobníkov živého Boha a ako naplánoval spasenie ľudského... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

30. september/13. október

1. Sv. Grigorij Osvietiteľ, ep. arménsky. Narodil sa vo významnej rodine, ktorá bola príbuzná s kráľovským perzským dvorom (kráľa Artabana) a arménskym dvorom (kráľa Kursara). Keď sa tieto dva dvory pustili do vzájomnej vojny, Grigorij sa vzdialil do kapadóckej Cézarey, kde najprv spoznal Christovu vieru, dal sa pokrstiť a oženil sa. Z tohto manželstva mal... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

1./14. október

1. Pokrov Presvätej Bohorodičky. Od nepamäti Cirkev oslavovala Presvätú Bohorodičku ako ochrankyňu a záštitníčku kresťanského rodu, ktorá svojimi prosebnými modlitbami uprosuje Boha za nás hriešnych. Nespočetnekrát sa očividne ukázala pomoc Presvätej Bohorodičky jednotlivcom aj národom, v mieri aj vo vojne, v mníšskych pustovniach aj v ľudnatých mestách. Udalosť, ktorú si dnes Cirkev pripomína a sviatkuje iba dokazuje túto... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

2./15. október

1. Sv. Andrej Jurodivý. Pôvodom Slovan. Ako otroka ho kúpil nejaký boháč Teognost v Carihrade za čias cisára Leva Múdreho, syna cisára Vasilija Macedónca. Andrej bol krásny mládenec telom aj dušou. Teognost si Andreja obľúbil a poslal ho na štúdiá. Andrej sa horlivo modlil Bohu a s láskou navštevoval cirkevné bohoslužby. Počúvnuc jedno nebeské videnie rozhodol sa pre podvih... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

3./16. október

1. Svmč. Dionisij Areopagita. Ráta sa medzi sedemdesiatich menších apoštolov. Tento výnimočný muž pochádzal z významnej pohanskej rodiny v Aténach. Ukončil školu filozofie v Aténach a odišiel do Egypta, aby pokračoval v štúdiách. V tých časoch jedného dňa skonal Hospodin Christos na kríži, slnko sa zatmelo a trojhodinová tma bola aj v Egypte. Vtedy Dionisij zvolal: „Buď Boh Stvoriteľ sveta trpí alebo tento... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

4./17. október

1. Svmuč. Jerotej (Aténsky). Bol to priateľ sv. Dionisija Areopagitu a len trochu neskôr po Dionisijovi prijal od apoštola Pavla vieru Christovu. Neskôr ho tento apoštol ustanovil za aténskeho episkopa. Počas Zosnutia Presvätej Bohorodičky sa aj Jerotej objavil v Jeruzaleme a zúčastnil sa na pohrebe. Svojim božským spevom priviedol mnohých k dojatiu a ukázal sa ako muž s vnuknutím zhora. Veľa... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

5./18. október

1. Sv. muč. Charitína. V detstve bola ako sirota osvojená jedným váženým človekom a kresťanom Klaudijom, ktorý ju vychoval ako vlastnú dcéru. Charitína bola krotká, poslušná a tichá. Učila sa Božiemu zákonu deň a noc a sľúbila prežiť svoj život v panenstve ako skutočná Christova nevesta. Ale keďže Charitína aj iných obracala k Christovej viere, dopočul sa o nej zástupca cisára Diokleciána,... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

6./19. október

1. Sv. apoštol Tomáš. Jeden z dvanástich veľkých apoštolov. Po jeho pochybnostiach v Zmŕtvychvstanie Christa Hospodina sa udialo opätovné potvrdenie tejto ohromnej a spásonosnej udalosti. Konkrétne: zmŕtvychvstalý Hospodin sa znova zjavil učeníkom, aby presvedčil Tomáša. A povedal Hospodin Tomášovi: „Vystri tvoju ruku a vlož ju do môjho boku a nebuď neveriaci, ale veriaci. A Tomáš zvolal: Hospodin môj a Boh môj“ (Јn 20)!... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

7./20. október

1. Sv. muč. Sergej a Vakch. Títo svätí a veľkí mučeníci a hrdinovia viery Christovej boli najprv poprednými veľmožmi na dvore cisára Maximiána. Samotný cisár si ich veľmi vážil kvôli ich chrabrosti, múdrosti a vernosti. Ale keď sa cisár dopočul, že títo dvaja jeho veľmoži sú kresťania, jeho láska k nim sa zmenila na hnev. A raz, keď bolo... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

Back to Main Page