+421 940 600 501

Juliánsky kalendár/Gregoriánsky kalendár

19. máj/1. jún

1. Svmuč. Patrik, ep. bruský s tromi presbytermi: Akakijom, Menandrom a Polienom. Strádali za vieru Christovu v časoch Juliána Odpadlíka v ázijskej Burse. Cisársky zástupca Junij priviedol týchto svätcov k horúcim vodám a opýtal sa Patrika: „Kto stvoril tieto liečivé vody, vari nie naši bohovia Eskulap a ďalší, ktorým sa my klaniame?“ Sv. Patrik odpovedal: „Vaši bohovia sú démoni a tieto vody, ako aj... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

20. máj/2. jún

1. Sv. muč. Talalej. Narodil sa v Libanone. Jeho rodičmi boli otec Berukij a matka Romilia. Bol to osemnásťročný mládenec, krásny na pohľad aj telesným vzrastom s ryšavými vlasmi. Bol lekárom. Strádal za Christa v časoch Numeriánovho kraľovania. Keď chrabro vyznal svoju vieru v Hospodina Christa pred sudcom a mučiteľom, ten nariadil katom Alexandrovi a Asterijovi, aby mu vrtákom prevŕtali kolená, cez diery... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

21. máj/3. jún

1. Sv. cisár Konštantín a cisárovná Helena. Konštantínovi rodičia boli cisár Konstant Chlor a  cisárovná Helena. Chlor mal ešte ďalšie deti od druhej ženy, ale od Heleny mal len tohto Konštantína. Keď začal Konštantín vládnuť, viedol tri veľké boje: jeden proti Maxenciovi, tyranovi v Ríme; druhý proti Skýtom na Dunaji a tretí proti Byzantíncom. Keď sa... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

22. máj/4. jún

1. Sv. muč. Vasilisk. Príbuzný sv. Teodora Tyrona. Bol mučený spolu s Eutropijom a Kleonikom. Keď boli tí dvaja ukrižovaní a zomreli 3. marca, Vasiliska vrátili späť do temnice. Vtom nastala zmena cisárskych námestníkov, takže Vasilisk zostal dlho väznený. So slzami sa Vasilisk modlil k Bohu, aby ho neukrátil o mučenícku smrť. A po dlhej modlitbe sa mu zjavil samotný Hospodin... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

23. máj/5. jún

1. Sv. Michal, episkop sinadský. Tento svätý a rozumný hierarcha sa už v detstva zasvätil službe Christovi. Podvizal sa spolu so svätým Teofilaktom Nikomedijským. Raz počas obdobia sucha títo dvaja svätci svojimi modlitbami privolali na zem výdatný dážď. Kvôli svojmu podvižníckemu a panickému životu od svojej ranej mladosti bol vybraný a  patriarchom Tarasijom vysvätený za episkopa sinadského. Zúčastnil... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

24. máj/6. jún

1. Prep. Simeon Stĺpnik Divnohorec. Tento veľký svätec sa narodil v Antiochii v roku 522 v časoch cisára Justína Staršieho. Otec mu zahynul pri zemetrasení a on zostal sám s matkou Martou. V šiestom roku života odišiel do púšte k duchovníkovi Jánovi, pod ktorého vedením sa oddal veľkému pôstnemu a modlitebnému podvihu na počudovanie všetkých tých, ktorí ho videli. Pretrpiac strašné démonské pokušenia prijal od... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

25. máj/7. jún

1. Tretie nájdenie hlavy sv. Jána Krstiteľa. V 8. stor. v čase strašného ikonoborectva bola hlava sv. Jána prenesená do Komany, práve tam, kde bol vyhnaný sv. Ján Zlatoústy. Keď ikonoborectvo v časoch cisára Michala a patriarchu Ignatija prestalo, v roku 850 bola čestná hlava sv. Jána prenesená do Carihradu a tam bola uložená v dvorskom cisárskom chráme (pozri 7. január; 24. február;... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

26. máj/8. jún

1. Sv. apoštol Karp. Jeden zo Sedemdesiatich. Nasledovník a súputník apoštola Pavla, ktorým bol ustanovený za episkopa tráckej Verije. Ale Evanjelium zvestoval aj na Kréte, kde prijal do svojho domu sv. Dionýsija Areopagitu. Sv. Dionysij o ňom svedčí, že to bol človek neobyčajne čistej mysle, krotkosti a nezlobnosti; že sa mu vo vízii zjavil samotný Hospodin Isus so Svojimi... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

27. máj/9. jún

1. Svmuč. Terapont, episkop sardijský. Mnohých Helénov obrátil na Christovu vieru a pohania ho zato strašne mučili hladom, temnicou a bitím. Obnaženého ho položili na zem a priviazali o štyri suché koly, aby ho nemilosrdne bili, pokiaľ mu nezačalo mäso odpadávať od kostí. Ale mučeník aj tak zostal nažive a tie štyri suché koly sa zazelenali a vyrástli z nich vysoké stromy, od... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

28. máj/10. jún

1. Sv. Nikita vyznávač, ep. chalcedónsky. V mladosti sa zriekol sveta a odišiel k mníšskym podvihom. Zažiaril cnosťami ako slnko, až si ho všimli cirkevní hodnostári a povýšili ho na archijerejskú katedru v Chalcedóne. Ako archijerej bol zvlášť milostivý voči biednym a veľmi sa staral o siroty, vdovy a chudobných. Keď zlý Lev Armén povstal proti ikonám, tento svätec Nikita sa taktiež rázne... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

Back to Main Page