+421 940 600 501

Juliánsky kalendár/Gregoriánsky kalendár

29. máj/11. jún

1. Pamiatka Prvého všeobecného snemu. Pamiatka a pochvala svätých Otcov Prvého všeobecného snemu pripadá na nedeľu pred Zostúpením Svätého Ducha, teda na siedmu nedeľu po Zmŕtvychvstaní. Tento Snem sa uskutočnil v Nicei v roku 325 v časoch sv. cisára Konštantína Veľkého. Bol zvolaný preto, aby odstránil zmätok, ktorý svojim falošným učením vytvoril Árij, alexandrijský kňaz.... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

30. máj/12. jún

1. Prep. Isaakij vyznávač. V časoch cisára Valentiána bolo veľké prenasledovanie Pravoslávia zo strany árianov, ktoré podporoval aj samotný cisár. Keď sa o tomto prenasledovaní dopočul Isaakij, pustovník niekde z Východu, zanechal pustatinu a prišiel do Carihradu, aby posilnil pravoverných a aby usvedčil heretikov. Práve v tom čase šiel cisár Valentián s armádou na sever... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

31. máj/13. jún

1. Sv. apoštol Hermas. Jeden zo Sedemdesiatich. Spomenutý v liste apoštola Pavla Rimanom (Rim 16, 14). Pôvodom bol Grék, ale dlho žil v Ríme. Bol episkopom vo Filipolise a svoj pozemský život ukončil mučenícky. Zostavil veľmi poučnú knihu „Pastier“ podľa zjavenia Božieho anjela. Hermas bol bohatý človek, ale kvôli svojim hriechom a svojim synom padol do úplne chudoby. Raz sa mu... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

1./14. jún

1. Sv. muč. Justín Filozof. Narodil sa helénskym rodičom v samaritánskom meste Síchem, neskôr nazvanom Náblus, v roku 105 po Christovi. Snaživo hľadal múdrosť u filozofov, najprv u stoikov, potom u peripatetikov, pytagorejcov a nakoniec u platonistov. Hoci ho ani Platónova filozofia neuspokojovala, zostal pri nej najdlhšie, lebo nemal nič, čo by ho viac priťahovalo. Ale Božou prozreteľnosťou sa mu zjavil nejaký... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

2./15. jún

1. Sv. Nikifor Vyznávač, patriarcha carihradský. Carihradský šľachtic. Jeho otec Teodor bol vysoký hodnostár na cisárskom dvore, bohatý a zbožný. Nikifor na dvore slúžil niekoľko rokov v rovnakom povolaní ako aj jeho otec. Ale vidiac všetku svetskú márnosť, vzdialil sa na breh Bosporu a postavil tam monastier. Ten sa rýchlo naplnil mníchmi a on ho spravoval bez toho, aby sa... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

3./16. jún

1. Sv. muč. Lukilijan a s ním: Klaudij, Ipatij, Pavel, Dionisij a dievčina Paula. Lukilijan zostarol ako pohanský a modlársky žrec a ako šedivý starec spoznal kresťanskú pravdu a dal sa pokrstiť. Jeho obrátenie na kresťanstvo vyvolalo medzi pohanmi v Nikomédii veľké znepokojenie a on bol predvedený pred súd, ale keďže sa nechcel zriecť svojej novej viery,... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

4./17. jún

1. Sv. Mitrofan, prvý patriarcha carihradský. Jeho otec Dometios, brat rímskeho cisára Prova, utiekol z Ríma ako kresťan v čase prenasledovania kresťanov a prišiel do Byzancie. Byzantský episkop Tit ho vysvätil za presbytera. Po Titovej smrti sa stal Dometios byzantským episkopom. Po Dometiovej smrti obsadil episkopskú katedru jeho starší syn Prov a po jeho smrti Mitrofan. Keď cisár Konštantín po... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

5./18. jún

1. Svmuč. Dorotej, ep. tyrský. Bol tyrským episkopom od čias Diokleciána a až do čias Juliána Odpadlíka, kedy bol mučený a strádal za pravoslávnu vieru. Na zemi žil 107 rokov a zapáčiac sa Bohu, presídlil sa do večného života v roku 361. Bol to veľmi vzdelaný muž. Napísal mnoho poučných diel v gréckom a latinskom jazyku. Zvlášť známa je jeho grécko-latinská Sintagma.... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

6./19. jún

1. Prep. Visarion. Narodený a vychovaný v Egypte. V mladosti sa oddal duchovnému životu a „nezašpinil duchovný odev, do ktorého bol oblečený pri svätom krste“. Navštívil svätého Gerasima na Jordáne a počúval svätého Izidora Pelusiotského. Nad svojim telom víťazil veľkým pôstom a bdením, ale svoj podvih podľa možností skrýval pred ľuďmi. Raz stál 40 dní pri modlitbe bez jedla a spánku.... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

7./20. jún

1. Sv. muč. Teodot Ankarský. Tento Christov mučeník bol tajný kresťan a ako taký pomáhal cirkvi a dôstojne pochovával telá svätých mučeníkov. Takto pochoval aj telá siedmich dievčat, ktoré strádali za Christa. Keď sa o ňom dozvedeli pohania, podrobili aj jeho mučeniu a zahubili ho (pozri viac o ňom pod 18. májom). 2. Sv. muč. Kyriakia, Valéria a Mária. Všetky tri tieto mučenice boli z palestínskej Cézarey. Keď boli kresťania prenasledovaní, utiahli sa z mesta do jednej koliby a tu sa neustále modlili k Bohu postiac sa a plačúc, aby sa Christova viera rozšírila po celom svete a aby prestalo prenasledovanie Cirkvi. Po nejakej klebete boli predvedené pred súd, mučené a mukami umorené v roku 304. Takto boli tieto slávne dievčiny korunované mučeníckym vencom. 3. Svmuč. Marcel, pápež rímsky. V časoch cisára Maximiána bol odsúdený na pasenie...

Čítať ďalej

Back to Main Page