+421 940 600 501

Juliánsky kalendár/Gregoriánsky kalendár

19. január/1. február

1. Prep. Makarij Veľký. Egypťan a jeden z mladších súčasníkov Antonija Veľkého. Jeho otec bol kňaz. Z poslušnosti k rodičom sa oženil, ale jeho manželka onedlho zomrela a on sa vzdialil do púšte, kde strávil celých 60 rokov vo vnútornom aj vonkajšom snažení sa a boji za nebeské kráľovstvo. Keď sa ho pýtali, prečo je taký chudý, aj keď... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

20. január/2. február

1. Prep. Eutímij Veľký. Narodil sa v arménskom meste Melitini neďaleko rieky Eufrat okolo roku 377 zámožným a významným rodičom. Syn jedináčik, narodený po modlitbe svojej matky Dionisije, ktorá mala nejaké nebeské videnie o Eutímojovom narodení. Od mladosti sa podvizal najprv neďaleko svojho mesta a potom keďže navštívil Jeruzalem vo svojich 29 rokoch, v púšti... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

21. január/3. február

1. Prep. Maxim Vyznávač. Rodom Carihradčan, najprv vysokopostavený dvoran na dvore cisára Iraklija, potom mních a igumen jedného monastiera neďaleko hlavného mesta. Najväčší obranca Pravoslávia pred tzv. monoteletickou herézou, ktorá sa vykľula z Eutichiovej herézy. Konkrétne: tak ako Eutichij tvrdil, že v Christovi je jedna prirodzenosť, tak monoteletisti tvrdili, že v Christovi je len jedna vôľa. Maxim sa vzoprel tomuto... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

22. január/4. február

1. Sv. apoštol Timotej. Jeden zo sedemdesiatich apoštolov. Narodil sa v Listre Likaonskej otcovi Grékovi a matke Židovke. Jeho matku a starú matku chváli apoštol Pavel kvôli ich nepokryteckej viere (2Tim 1, 4 – 5). Po prvýkrát sa Timotej s veľkým apoštolom stretol v Listre a sám bol svedkom Pavlovho uzdravenia chromého od narodenia. Neskôr bol Timotej takmer stály spolupútnik apoštola... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

23. január/5. február

1. Svmuč. Kliment, ep. ankarský. Narodil sa v roku 258 v Ankare otcovi pohanovi a matke kresťanke. Jeho blahočestná matka Eufrosinia predpovedala svojmu synovi mučenícku smrť a opustila tento svet keď mal Kliment 12 rokov. Jej priateľka Sofia zobrala Klimenta do svojho domu ako vlastného syna a vychovávala ho v kresťanskom duchu. Kliment bol taký známy svojím zbožným životom, že... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

24. január/6. február

1. Prep. Xénia. Narodila sa v Ríme ako jediná dcéra významného senátora. Privábená Christovou láskou nechcela vstupovať do manželstva, ako si to želali jej rodičia a aby sa tomu vyhla, potajomky utiekla z domu aj zo svojimi dvomi slúžkami a príduc na ostrov Koa, na miesto Milas, založila tu ženský monastier, v ktorom sa podvizala až do smrti. Napriek tomu,... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

25. január/7. február

1. Sv. Grigorij Bohoslov, archiep. carihradský. Narodil sa v Nazianze otcovi helénovi a matke kresťanke. Pred pokrstením študoval v Aténach spoločne so svätým Vasilijom Veľkým a Juliánom Odpadlíkom. Často Juliánovi predpovedal, že odstúpi od viery a že bude prenasledovať Cirkev, čo sa aj stalo. Na Grigorija veľmi vplývala jeho dobrá matka Nona. Keď ukončil štúdium, dal sa pokrstiť. Sv. Vasilij... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

26. január/8. február

1. Prep. Xenofont a Mária a ich synovia Ján a Arkadij. Vážení a bohatí Carihradčania Xenofont a Mária žili zbožným životom a celú svoju pozornosť venovali zbožnej výchove svojich synov. Keď synovia vyrástli, rodičia ich poslali do ďalších škôl vo Virite (Bejrút); ale po ceste sa stalo, že búrka potopila loď. Božou prozreteľnosťou však boli Ján a Arkadij zachránení a vlny ich... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

27. január/9. február

1. Sv. Ján Zlatoústy, zlatohlásna trúba Pravoslávia. Pamiatka tohto svetla Cirkvi sa oslavuje 13. novembra a 30. januára. A v dnešný deň si pripomíname prenos jeho čestných ostatkov z arménskej dediny Komana, kde ako vyhnanec zomrel, do Carihradu, kde predtým ako patriarcha spravoval Cirkev. Keď uplynulo 30 rokov od jeho smrti, patriarcha Prokl predniesol kázeň... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

28. január/10. február

1. Prep. Efrém Sýrsky. Narodil sa v Sýrii chudobným rodičom za čias cisára Konštantína Veľkého. Svoju ranú mladosť prežil dosť búrlivo, ale odrazu nastal prelom v jeho duši a on zahorel láskou k Hospodinovi Isusovi. Bol učeníkom svätého Jakuba Nisibijského (13. jan.) Z veľkej Božej blahodate sa z jeho jazyka liala múdrosť ako potok medu a z očí mu neustále tiekli slzy.... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

Back to Main Page