+421 940 600 501

Juliánsky kalendár/Gregoriánsky kalendár

8./21. február

1. Sv. veľkomuč. Teodor Stratilat. Existuje drahocennejšie mučeníctvo od drahocenného? Drahocennosť mučeníctva závisí od veľkosti bohatstva, ktoré kresťan zanechá a namiesto toho prijme utrpenie; a ešte závisí od veľkosti utrpenia, ktoré pretrpí za Christa. Sv. Teodor bol rímsky vojvodca v armáde cisára Licinija a predstavený mesta Iraklia. Nepozeral na svoju mladosť, krásu, vojvodcovskú hodnosť a cisársku milosť, ale namiesto... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

9./22. február

1. Sv. muč. Nikifor. Život tohto mučeníka jasne ukazuje, ako Boh zavrhuje pýchu a slávou odmeňuje pokoru a lásku k bratovi. V Antiochii žili dvaja veľkí priatelia, učený kňaz Saprikij a obyčajný, jednoduchý mešťan Nikifor. Ich priateľstvo sa nejako zmenilo na strašnú vzájomnú nenávisť. Bohabojný Nikifor sa viackrát pokúšal so Saprikijom zmieriť, ale ten to nijako nechcel. Keď začalo... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

10./23. február

1. Svmuč. Charalampij. Tento veľký svätec bol episkop v Magnézii a trpel za Christa vo svojich 113 rokoch. Keď nastalo strašné prenasledovanie kresťanov za čias cisára Septima Severa, starec Charalampij sa neskrýval pred prenasledovateľmi, ale slobodne a verejne vyznával Christovu vieru. Všetky muky pretrpel akoby v cudzom tele. A keď z neho zaživa sťahovali kožu,... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

11./24. február

1. Svmuč. Vlasij. Pochádzal z Kapadóckej oblasti. Bol bohabojný a krotký od raného detstva. Kvôli svojim veľkým cnostiam ho vybrali za episkopa mesta Sebastia. Vlasij bol v tomto pohanskom meste veľkým duchovným a morálnym svetlom. Za čias veľkého prenasledovania kresťanov, svätý Vlasij posilňoval svoje duchovné stádo a navštevoval Christových mučeníkov vo väzení, medzi ktorými sa nachádzal aj slávny mučeník Eustratij.... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

12./25. február

1. Sv. Meletij, archiep. antiochijský. Tento veľký a svätý muž bol výnimočný tlmočník a obranca Pravoslávia. Celý jeho život bol zasvätený boju proti Áriovej heréze, ktorá neuznávala Božieho Syna za Boha a rúhala sa Svätej Trojici. Tri razy bol heretikmi zo svojej archijerejskej katedry zosadený a vyhnaný do Arménska. Boj medzi pravoslávnymi a heretikmi bol taký silný, že raz, keď... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

13./26. február

1. Prep. Simeon Myrotočivý – Štefan Nemanja, veľký vládca srbského národa, zjednotiteľ srbských krajín, strojca nezávislého Srbského štátu, ochranca Pravoslávia, vykoreniteľ heréz. Najprv bol pokrstený v latinskej cirkvi, ale potom sa od tej cirkvi oslobodil a stal sa členom Pravoslávnej cirkvi. V štátnej oblasti bol najprv závislý od Grékov, ale neskôr sa od tejto závislosti... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

14./27. február

1. Prep. Auxentij. Veľmi vážený šľachtic v Carihrade medzi šľachticmi a dvoranmi cisára Teodosija Mladého. Zapálený láskou ku Christovi prijal Auxentij mníšstvo a ešte dlhý čas prebýval v Carihrade. Keď ho však začali chváliť, utiekol pred ľudskou slávou a začal žiť na jednej hore neďaleko Chalcedónu, ktorá bola neskôr pomenovaná Auxentiovou horou. Nesplnilo sa mu želanie navždy tu zostať schovaným... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

15./28. február

1. Sv. ap. Onisim, jeden zo Sedemdesiatich. Bol otrokom Filimona, bohatého a váženého človeka v meste Kolosy vo Frígii. Nejako sa však pred svojim pánom previnil a utiekol do Ríma, kde počul Evanjelium od apoštola Pavla a dal sa pokrstiť. Keďže apoštol Pavel už skôr priviedol ku pravej viere aj Filimona, zmieril tých dvoch, Filimona a Onisima, pána a otroka, napíšuc... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

16./29. február

1. Sv. dvanásť mučeníkov, ktorí trpeli za čias cisára Diokleciána. Prví z nich, Pamfil, presbyter chrámu v Cézarei Palestínskej, človek učený a zbožný, opravil texty Nového Zákona od chýb rôznych prepisovačov. On sám túto spásonosnú knihu prepisoval a dával tým, ktorí si to želali. Druhý bol diakon Valent, starý vekom a šedivý múdrosťou. Bol výborný znalec Svätého Písma a takmer celé... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

Back to Main Page