+421 940 600 501

Juliánsky kalendár/Gregoriánsky kalendár

29. január/11. február

1. Svmuč. Ignatij. Hlavný sviatok sv. Ignatija je v zime 20. decembra. V dnešný deň zase slávime prenesenie jeho ostatkov z Ríma, kde mučenícky trpel, do Antiochie, kde bol predtým archijerejom. Keď sv. Ignatija pozvali do Ríma, aby pred cisárom Trajanom niesol zodpovednosť za svoju vieru, na tejto dlhej ceste ho sprevádzalo niekoľko obyvateľov Antiochie, podnietených veľkou láskou... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

30. január/12. február

1. Traja hierarchovia. Svätitelia: Vasilij Veľký, Grigorij Bohoslov a Ján Zlatoústy majú každý svoj osobitný deň sviatkovania v mesiaci január, a to: Vasilij 1. jan., Grigorij 25. jan., Zlatoústy 27. jan. A tento spoločný sviatok bol ustanovený v 11. storočí za čias cisára Alexeja Komnena. Raz odkiaľsi v národe vzišiel spor, kto je z tejto trojice najväčší? Jedni vyzdvihovali Vasilija, kvôli... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

31. január/13. február

1. Sv. Kyr a Ján, bezsrebrenici a divotvorcovia. Títo milosrdní a ohromní svätci neboli bratia podľa krvi, ale boli bratmi podľa ducha. Kyr najprv žil v Alexandrii a ako lekár liečil ľudí aj mocou Christovou a liekmi. Zistil, že choroby ľudí postihujú hlavne kvôli hriechom. Vždy radil chorým, aby pokáním a modlitbou očistili dušu od... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

1./14. február

1. Sv. muč. Trifon. Narodil sa chudobným rodičom v dedine Kampsada vo Frígii. V detstve pásol husi. Už od mladosti bola na ňom veľká Božia blahodať, vďaka ktorej mohol uzdravovať choroby ľudí aj statku a vyháňať zlých duchov. V tom čase začal v Rímskej ríši vládnuť cisár Hordián, ktorého dcéra Hordiána sa pomiatla, čo jej... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

2./15. február

1. Sritenie Hospodinovo. Na štyridsiaty deň po Christovom narodení priniesla Presvätá Deva svojho Božského Syna do jeruzalemského chrámu, aby ho podľa zákona zasvätila Bohu a seba očistila. (3Mj. 12, 2 – 7; 2Mj. 12, 2) Aj keď ani jedno, ani druhé nebolo potrebné, aj tak nechcel Zákonodarca narušiť svoj zákon, ktorý dal cez svojho služobníka a proroka... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

3./16. február

1. Sv. Simeon Bohoprijemca. Za čias egyptského kráľa Ptolomeja Filadelfa bol aj tento Simeon jedným z významných sedemdesiatich, ktorým bola zverená práca na preklade Biblie z hebrejského do gréckeho jazyka. Simeon robil svoju prácu veľmi zodpovedne, no keď prekladal proroka Izaiáša a prišiel k jeho proroctvu: „Hľa, deva počne a porodí syna“, bol zmetený, zobral nôž a chcel vyškriabať slovo „deva“... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

4./17. február

1. Prep. Izidor Pelusiotský. Rodom Egypťan, syn významných rodičov a príbuzný alexandrijských patriarchov Teofila a Cyrila. Vyučiac sa vo všetkých svetských náukách, vzdal sa bohatstva a svetskej slávy a oddal sa duchovnému životu kvôli Christovej láske. Bol to veľký a obetavý ochranca a zvestovateľ Pravoslávnej viery. Podľa tvrdenia historika Nikifora, sv. Izidor napísal vyše 10 000 listov rôznym ľuďom, v ktorých... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

5./18. február

1. Sv. mučenica Agáta. Táto slávna deva a mučenica Christova sa narodila v sicílskom meste Palerme v rodine významných a majetných rodičov. Keď cisár Decius začal prenasledovanie kresťanov, aj svätú Agátu chytili a priviedli na súd pred sudcu Kvintiliána. Keď sudca videl, aká je prekrásna, zaželal si ju mať za ženu. Keď to Agáte navrhol, odpovedala, že ona je... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

6./19. február

1. Sv. Vukol, ep. smyrnský. Učeník sv. Jána Bohoslova, ktorý ho aj vysvätil na biskupa v meste Smyrna. V Smyrne bolo vtedy málo pokrstených. V tme pohanstva sv. Vukol svietil ako jasná svieca. Vyznačoval sa všetkými cnosťami a hlavne blahosťou a krotkosťou. Pred svojou smrťou Vukol vysvätil slávneho Polykarpa za svojho následníka v biskupstve a sám pokojne zosnul a odišiel k Hospodinovi. 2. Sv. muč. Fausta. Trpela za Christa v čase cisára Maximiána (medzi rokom 305 – 311). Svojim hrdinstvom udivila a priviedla ku kresťanstvu svojich mučiteľov. Osemdesiatročného žreca Evilasija a eparchu Maxima. Keď sa sudca Fauste vyhrážal ešte väčšími mučeniami, povedala, aby dal napísať jej ikonu so zobrazením všetkých týchto mučení, ktorými sa jej vyhrážal. Keď ikonu zhotovili a ukázali ju Fauste, povedala: „Tak, ako táto ikona nepociťuje žiadne muky, tak...

Čítať ďalej

7. /20. február

1. Sv. Partenij, ep. lampsakijský. Syn diakona z mesta Melitopolis. Ešte ako dieťa si dobre pamätal slová Evanjelia a snažil sa ich naplniť. Usadil sa na brehu jedného jazera, kde chytal ryby, predával ich a rozdával chudobným. Podľa Božej prozreteľnosti ho vybrali za lampsakijského episkopa. Očistil mesto od pohanstva, zatvoril modloslužobnícke modlitebne, postavil mnohé chrámy a utvrdil zbožnosť. Modlitbou... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

Back to Main Page