+421 940 600 501

Juliánsky kalendár/Gregoriánsky kalendár

19. december/1. január

1. Sv. muč. Bonifatij. Mučeníctvo za Christa činí z hriešnikov svätcov. Dokazuje to aj príklad svätého Bonifatija. Najprv bol sluhom u nejakej rozvratnej ženy Aglaidy v Ríme a mal s ňou nečistý a nezákonný vzťah. Obaja boli pohania. Raz si Aglaida zaželala mať doma ostatky mučeníka ako nejaký talizman, ktorý by ju chránil pred zlom. Poslala preto svojho sluhu do Ázie, aby... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

20. december/2. január

1. Svmuč. Ignatij Bohonosec. Bohonoscom bol tento svätý muž nazvaný preto, lebo stále nosil v srdci aj na jazyku meno živého Boha. A podľa tradície ešte aj preto, lebo bol vzatý na ruky vteleného Boha, Isusa Christa. V tých dňoch, keď učil Hospodin Svojich učeníkov pokore, zobral jedno dieťa a postaviac ho medzi nich povedal: „Kto sa teda pokorí ako... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

21. december/3. január

1. Sv. muč. Juliána a 630 mučeníkov s ňou. Táto slávna deva a mučenica sa narodila v Nikomédii pohanským rodičom. Len čo od niekoho začula evanjeliové kázanie, celým srdcom sa obrátila ku Christovi a začala žiť presne podľa Hospodinových prikázaní. Jej snúbencom bol nejaký senátor Elevsij. Aby ho Juliána od seba odhovorila, povedala mu, že sa za neho nevydá, pokiaľ... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

22. december/4. január

1. Sv. veľkomuč. Anastázia Uzorišiteľnica a ďalší s ňou. Táto slávna hrdinka Christovej viery sa narodila v Ríme, v bohatom senátorskom dome, otcovi pohanovi a matke kresťanke. Od ranej mladosti priľnula láskou k Hospodinovi Isusovi. Bola vedená k Christovmu učeniu zbožným učiteľom Chrisogonom. Prinútená otcom, vstúpila Anastázia do manželstva s pohanským šľachticom Publijom. Avšak vyhovárajúc sa na... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

23. december/5. január

1. Sv. 10 mučeníkov na Kréte. Strádali za Hospodina Christa v časoch Déciovho prenasledovania v roku 250. Ich mená sú: Teodul, Saturnin, Eupor, Gelasij, Eunikián, Zotik, Pompij, Augatopus, Vasilil a Evarest. Všetci boli vážení a čestní občania, najlepší z najlepších. Keď ich vyviedli na popravisko, boli veľmi radostní a predbiehali sa, kto bude popravený ako prvý, lebo každý z nich chcel ísť... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

24. december/6. január

1. Prepmuč. Eugénia a ďalší s ňou. Dcéra Filipa, eparchu celého Egypta. Narodila sa v Ríme. V tom čase boli kresťania vyhnaní z Alexandrie a žili mimo mesta. Dievčina Eugénia navštevovala kresťanov a celým srdcom prijala ich vieru. Utiekla od rodičov s dvomi svojimi eunuchmi, dala sa pokrstiť episkopom Elijom a preoblečená do mužského odevu vstúpila do mužského monastiera, kde prijala mníšstvo. Natoľko očistila... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

25. december/7. január

1. Roždestvo (Narodenie) Hospodina Boha a Spasiteľa nášho Isusa Christa. „A keď nastala plnosť času, poslal Boh Syna svojho jednorodeného“ (Gal 4, 4), aby spasil ľudský rod. A tak sa naplnilo deväť mesiacov od blahej zvesti, ktorú oznámil Presvätej Deve archanjel Gabriel v Nazarete, hovoriac: „Raduj sa blahodatná… ajhľa, počneš a porodíš syna“(Lk 1, 18). V tom čase... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

26. december/8. január

1. Zbor Presvätej Bohorodičky. Na druhý deň Narodenia Christa vzdáva kresťanská Cirkev slávu a vďaku Presvätej Bohomatke, ktorá porodila Hospodina Boha a Spasiteľa nášho Isusa Christa. Jej Zborom sa toto sviatkovanie volá preto, lebo sa v ten deň schádzajú všetci verní, aby oslávili Ju, Matku Bohorodičku, a preto sa slávnostne, zborovo, slúži na Jej počesť. V Ochride bola oddávna obyčaj,... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

27. december/9. január

1. Sv. prvomučeník Štefan, archidiakon. Príbuzný apoštola Pavla. Pochádzal zo Židov, ktorí žili v helénskych oblastiach. Štefan bol prvý zo siedmych diakonov, ktorých svätí apoštoli rukopoložili a ustanovili do služby pomoci chudobným v Jeruzaleme. Aj preto bol nazvaný archidiakonom. Vďaka sile svojej viery činil Štefan medzi ľuďmi veľké zázraky. Zlostní Židia sa s ním hádali, ale vždy boli... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

28. december/10. január

1. Sv. 20 000 mučeníkov nikomédskych. V časoch zlého cisára Maximiána Herkula prekvitala v Nikomédii kresťanská viera a rozrastala sa zo dňa na deň. Keď raz cisár prebýval v tom meste, dozvedel sa o množstve kresťanov a napredovaní kresťanskej cirkvi. Veľmi sa rozhorčil a vymyslel plán, ako by ich vyhubil. Blížil sa sviatok Narodenia Christa a keďže cisár vedel, že sa všetci kresťania na... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

Back to Main Page