+421 940 600 501

Juliánsky kalendár/Gregoriánsky kalendár

8./21. január

1. Sv. muč. Julián a Vasilisa. Obidvaja pochádzali zo šľachetných a bohatých rodín. Boli manželia, ale sľúbili si, že budú žiť panensky ako brat a sestra. Celý majetok rozdali chudobným a stali sa mníchmi. Julián založil mužský a Vasilisa ženský monastier. V mužskom bolo 10 000 mníchov a v ženskom do 1000 mníšok. Keď nastalo strašné mučenie kresťanov za cisára Diokleciána,... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

9./22. január

1. Sv. muč. Polievkt. Arménske mesto Melitina bolo presiaknuté kresťanskou krvou rovnako, ako celá arménska krajina. Ale prvá krv za Christa v tomto meste bola krv sv. Polievkta, preliata okolo roku 259 za vlády Valeriána. V tom meste boli dvaja priatelia – dôstojníci: Nearch a Polievkt. Nearch bol pokrstený a Polievkt nie. Keď prišlo nariadenie cisára o prenasledovaní kresťanov, Nearch, pripravujúc... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

10./23. január

1. Sv. Grigorij, episkop nysský. Brat Vasilija Veľkého. Najprv bol iba presbyter, no po zosnutí jeho manželky, blaženej Teozvy, vybrali ho a vysvätili za episkopa do Nys. Vyznačoval sa ohromnou svetskou učenosťou a duchovnou skúsenosťou. Zúčastnil sa na 2. Všeobecnom sneme. Považuje sa za zostavovateľa druhej časti Symbolu viery. Bol to veľký rečník, exegéta Svätého... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

11./24. január

1. Sv. Teodosij Veľký. Prvý zakladateľ a organizátor spoločného mníšského života. Narodil sa zbožným rodičom v oblasti Kapadokie, v dedine Mogariasi. V mladosti navštívil Simeona Stĺpnika, ktorý ho požehnal a predpovedal mu veľkú duchovnú slávu. Miesto, kde by sa usídlil a postavil monastier, hľadal tak, že do kadidla dal chladný uhlík s tymianom a hľadal dovtedy, pokiaľ sa uhlík sám od seba nezapálil.... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

12./25. január

1. Sv. muč. Tatiana. Rimanka majúca významných rodičov. Kresťanka, ktorá slúžila v chráme ako diakonisa. Po smrti cisára Chaliogabala vládol v Ríme cisár Alexander, ktorého matka Mamea bola kresťanka. Samotný cisár však bol kolísavý a nerozhodný vo viere; kvôli tomu mal na svojom dvore sochu Christovu, Apolónovu, Abrahámovu aj Orfeovu. Jeho pohlavári prenasledovali kresťanov aj bez cisárovho nariadenia. Keď... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

13./26. január

1. Sv. muč. Ermil a Stratonik. Cisár Licínius začal veľké prenasledovanie kresťanov. Sv. Ermil, kresťan a diakon v nejakom chráme, bol zajatý a vedený pred súd. Keď mu povedali, že ho vedú na mučenie, veľmi sa potešil. Zbytočne sa mu cisár vyhrážal, lebo Ermil slobodne vyznal svoju vieru v Christa a na všetky vyhrážky cisárovi odpovedal: „Hospodin je pri mne,... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

14./27. január

1. Sv. Sáva, archiepiskop srbský. Syn Štefana Nemanju, veľkého srbského župana, narodený v roku 1169. Ako mladý túžil po duchovnom živote, kvôli čomu aj utiekol na Svätú Horu, kde sa stal mníchom a s výnimočnou horlivosťou plnil všetky podvižnické pravidlá. Knieža Nemanja nasleduje príklad svojho syna a tak aj on príde na Svätú Horu, kde sa stal mníchom a... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

15./28. január

1. Prep. Pavel Tibejský. Narodil sa bohatým rodičom v Dolnej Tibei (Tébe) Egyptskej za čias cisára Dekija. Celý rodičovský majetok Pavel zdedil spolu so svojou jedinou sestrou. Ale jeho švagor – modloslužobník, chcel získať aj Pavlovu časť majetku, a preto sa mu vyhrážal, že ho udá ako kresťana, keď mu neustúpi svoju časť majetku. Po prvé... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

16./29. január

1. Sv. ap. Peter. V tento deň si na neho spomíname kvôli jeho okovám, do ktorých bol zajatý hriešnym Herodesom a ktoré z neho vo väzení pri speve anjela spadli. (Sk 12, 7) Tieto okovy kresťania chránili nielen ako spomienku na veľkého apoštola, ale aj kvôli ich uzdravujúcej sile, lebo sa pri ich dotyku vyliečili mnohí chorí, ako... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

17./30. január

1. Prep. Antonij Veľký. Egypťan, narodený okolo roku 250 v  dedine Komi neďaleko Heraklei. Po smrti svojich šľachetných a bohatých rodičov si rozdelil zdedený majetok so svojou maloletou sestrou, ktorú nechal v opatere u  príbuzných. Svoj podiel rozdal chudobným a vo svojich 20-tich rokoch sa zasvätil podvižnickému životu, po ktorom túžil od detstva. Najprv sa... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

Back to Main Page