+421 940 600 501

Juliánsky kalendár/Gregoriánsky kalendár

8./21. jún

1. Sv. Efrém, patriarcha antiochijský. V časoch byzantského cisára Anastasija bol Efrém vojvodom východných krajín. Všetkým známy vďaka svojej veľkej zbožnosti a milosrdnosti, a preto si ho aj veľmi vážili. Keď bolo potrebné obnoviť Antiochiu zničenú zemetrasením a ohňom, cisár určil vojvodu Efréma, aby viedol túto prácu. Efrém plnil svoju povinnosť s oddanosťou a láskou. Medzi obyčajnými stavebnými robotníkmi bol... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

9./22. jún

1. Sv. Cyril, archiepiskop alexandrijský. Pochádzal zo šľachtického rodu a bol blízkym príbuzným Teofila, patriarchu alexandrijského, po ktorého smrti bol vysvätený za patriarchu on. Počas svojho života viedol tri ostré spory: s heretikmi novaciánmi, s heretikom Nestoriom a so Židmi v Alexandrii. Novaciáni vznikli v Ríme a boli pomenovaní podľa zakladateľa tejto herézy, presbytera Novacia. Pýšili... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

10./23. jún

1. Svmuč. Timotej, ep. bruský. Kvôli jeho veľkej duševnej čistote mu dal Boh dar divotvorstva, takže liečil všetky bolesti a trápenia ľudí. V časoch zlého cisára Juliána, ktorý sa zriekol Christa, bol sv. Timotej uvrhnutý do temnice. Verní ho navštevovali aj v temnici, aby počuli múdre poučenia svojho archipastiera. Keď sa o tom dozvedel Julián, nariadil, aby mu kat... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

11./24. jún

1. Sv. apoštol Bartolomej. Jeden z dvanástich veľkých apoštolov. Podľa všetkého to vyzerá tak, že Bartolomej a Natanael je jedna a tá istá osoba. Spolu s apoštolom Filipom a jeho sestrou, devou Mariannou – a po nejakom čase aj so sv. Jánom Bohoslovom – zvestoval Evanjelium najprv v Ázii, potom v Indii a nakoniec v Arménsku, kde aj mučenícky zomrel. V Hierapolise títo svätí apoštoli modlitbou... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

12./25. jún

1. Prep. Onufrij Veľký. Celých 60 rokov prežil tento svätý podvižník v púšti, keď ho navštívil mních Pafnutij. Vlasy a brada mu siahali po zem a jeho telo bolo zarastené dlhými chlpmi, kvôli dlhoročnej nahote. Všetky vlasy na ňom boli biele ako sneh a celý jeho výzor bol skvejúci sa, vznešený a strašný. Uvidiac Pafnutija, oslovil ho po mene, a potom mu... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

13./26. jún

1. Sv. muč. Akvilina. Narodila sa v palestínskom meste Biblos čestným kresťanským rodičom. Vo svojich siedmich rokoch už bola malá Akvilina úplne nasmerovaná k pravému kresťanskému životu a v desiatich rokoch bola natoľko naplnená božským rozumom a blahodaťou Svätého Ducha, že s veľkou silou a horlivosťou zvestovala Christa svojim priateľkám. Keď nastalo Diokleciánovo prenasledovanie kresťanov, niekto Akvilinu nahlásil cisárskemu zástupcovi Volusianovi, zverskému človeku.... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

14./27. jún

1. Sv. pror. Elizeus. Žil 900 rokov pred Christom. Keď chcel Hospodin k sebe zobrať prestarnutého proroka Eliáša, zjavil mu, že mu za nasledovníka v prorockej službe určil Elizea, syna Safatovho, z pokolenia Rúbenovho, z mesta Abelmaul. Eliáš oznámil Elizeovi Hospodinovu vôľu, zakryl ho svojím plášťom a vyprosil preňho od Boha dvojitú prorockú blahodať. Elizeus ihneď opustil svoj dom aj rodinu... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

15./28. jún

1. Sv. pror. Amos. Narodený v dedine Tekua neďaleko Betlehema. Bol jednoduchý pôvodom aj životom. Amos sa staral o prasatá jeruzalemských boháčov. Ale Boh, Ktorý nehľadí na to, kto je kto podľa zovňajšku, ale podľa čistoty srdca a ktorý aj Mojžiša a Dávida zobral od oviec a ustanovil ich za vodcov národa, vyvolil si aj tohto Amosa za svojho... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

16./29. jún

1. Sv. Tichon, amatunský. Čudotvorec. Po smrti blaženého Memnonija bol Tichon jednohlasne vybratý za episkopa a vysvätený slávnym Epifanijom pre amatunskú eparchiu. Čistota jeho života a horlivosť za Pravoslávie ho odporučili na túto hodnosť. V tom čase ešte boli na ostrove Cyprus pohania a sv. Tichon sa s apoštolskou horlivosťou snažil obracať neverných na verných. A mal v tom veľký úspech. Po dlhej... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

17./30. jún

1. Sv. muč. Manuel, Savel a Izmael. Rodní bratia, Peržania, od otca pohana a matky kresťanky, pokrstení a vychovaní v kresťanskom duchu. Ako kresťania boli vysokými hodnostármi u kráľa Alamundara. Boli poslaní k cisárovi Juliánovi Odpadlíkovi, aby viedli dohovory a utvrdili mier medzi Perzskou a Grécko-rímskou ríšou. Cisár Odpadlík pripravil nejakú ohavnú slávnosť modlám v Chalcedóne. Na nej cisár so svojimi veľmožmi prinášal obete... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

Back to Main Page