+421 940 600 501

Juliánsky kalendár/Gregoriánsky kalendár

29. marec/11. apríl

1. Sv. Marek Vyznávač, episkop aretusijský v Sýrii. O jeho utrpení hovoria sv. Grigorij Bohoslov a blažený Teodorit. Podľa ich svedectiev Marek, v časoch cisára Konštantína, zbúral pohanský chrám a mnohých priviedol ku Christovej viere. Ale keď prišiel na trón cisár Julián a onedlho odstúpil od viery Christovej, vtedy sa aj aretusijskí obyvatelia zriekli Christa a vrátili sa k pohanstvu. Povstali proti Marekovi,... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

30. marec/12. apríl

1. Prep. Ján Lestvičník. Autor významnej knihy „Lestvica.“ Prišiel na Sinajskú horu ako šestnásťročný chlapec a zostal tu najprv ako poslušník, potom ako pustovník a nakoniec ako sinajský igumen do svojich 80 rokov, kedy aj zosnul v roku 563. Jeho životopisec, mních Daniel o ňom hovorí: „Telom sa vzniesol na Sinajskú horu a duchom na horu nebeskú.“ Pri svojom... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

31. marec/13. apríl

1. Svmuč. Ipatij, episkop gangrský. Narodený v Cilícii; bol episkop v meste Gangra. Zúčastnil sa Prvého všeobecného snemu. Bol známy kvôli svojmu zbožnému životu a divotvorstvu. Cisár Konstans vydal nariadenie zhotoviť Ipatijovu tvár ešte za života tohto svätca a túto tvár uchovával na svojom dvore ako zbraň proti každej nepriateľskej moci. Raz sa Ipatij vracal z Carihradu a v jednej úžine ho... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

1./14. apríl

Sv. Mária Egyptská. Životopis tejto veľkej svätej napísal sv. Sofronij, jeruzalemský patriarcha. Nejaký jeromonach, starec Zosima, sa raz vzdialil počas Veľkého pôstu do púšte za Jordánom, vzdialenej dvadsať dní pešou chôdzou. Odrazu zazrel nejakú ľudskú bytosť – vychudnuté, nahé telo, s vlasmi bielymi ako sneh, ktoré začalo utekať pred Zosimovým pohľadom. Starec dlho bežal, až... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

2./15. apríl

1. Prep. Tit Čudotvorec. Od mladých rokov si zamiloval Hospodina Christa a znenávidel márnivý svet. Kvôli tomu svet opustil, odišiel do monastiera a prijal anjelský obraz. Neľutujúc sám seba, vydal sa na ťažkú a tesnú cestu mníšstva. Veľkou trpezlivosťou dosiahol dve základné cnosti: pokoru a poslušnosť; a v týchto cnostiach prevýšil „nielen bratov ale aj všetkých ľudí“. Čistotu duše a tela si... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

3./16. apríl

1. Sv. Nikita Vyznávač. Narodený v Bytínii, v meste Cézarea. Keď jeho otec Filaret prišiel o svoju manželku, prijal mníšstvo, takže Nikita zostal pri svojej babke, otcovej matke. Keď vyrástol a dokončil všetky štúdiá, odišiel do midijského monastiera, kde ho igumen Nikifor postrihol za mnícha a po siedmich rokoch námahy a podvihov ho patriarcha Tarasij rukopoložil na jeromonacha. Po smrti... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

4./17. apríl

1. Prep. Jozef Piesňopisec. Narodil sa na Sicílii zbožným a cnostným rodičom, Plotinovi a Agáte. Po smrti rodičov odišiel do Solúnu, kde prijal mníšstvo. Ako mních bol vzorom všetkým v pôste, krajnej zdržanlivosti, neustálom modlení, spievaní žalmov, bdení a práci. Solúnsky episkop ho rukopoložil na jeromonacha. Významný Grigorij Dekapolita, navštíviac Solún, zamiloval si Jozefa dušou aj srdcom kvôli jeho... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

5./18. apríl

1. Sv. muč. Agatopod a Teodul. Prvý bol diakon a druhý čtec cirkvi v Solúne; prvý bol okrášlený stareckými šedinami a druhý mládeneckou celomúdrosťou. V čase Diokleciánovho prenasledovania kresťanov bola táto dvojica predvolaná pred súd. S radosťou obaja predvolaniu vyhoveli a držiac jeden druhého za ruku išli volajúc: „My sme kresťania!“ Všetky sudcove rady, aby sa zriekli Christa a poklonili sa modlám, vyšli nazmar.... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

6./19. apríl

1. Sv. Eutichij, patriarcha carihradský. Narodil sa vo Frígii zbožným rodičom. Jeho otec bol dôstojník. Raz sa Eutichij ako dieťa hral so svojimi vrstovníkmi a zabávali sa tým, že na skalu písali svoje mená a pri nich postavenie, ktoré si myslia, že v živote dosiahnu. Keď prišiel rad na Eutichija, on napísal: Eutichij patriarcha! V tridsiatich rokoch sa stal... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

7./20. apríl

1. Sv. Georgij vyznávač. Kvôli veľkej cnosti, ktorú získal dlhým podvihom, bol tento Georgij vybraný a vymenovaný za metropolitu mitilenského. Duchovné stádo viedol svätec horlivo a múdro do svojej staroby. Keď však nastalo prenasledovanie za cisára Leva Arména, ktorý popieral sväté ikony, bol aj tento svätý starec cisárom pozvaný do Carihradu na snem episkopov, ktorý mal podľa cisárovho želania zakázať uctievanie ikon. Ale Georgij nielenže nesplnil vôľu zlého cisára, ale s ďalšími chrabrými episkopmi sa postavil na ochranu svätých ikon. Preto bol ponížený a cisárom poslaný do vyhnanstva v chersonských krajoch, kde v telesnej biede a rôznych ťažkostiach strávil zvyšok svojho pozemského života. Zomrel a presídlil sa do nesmrteľného života v roku 816. Bol divotvorcom počas života aj po smrti, kvôli svojej veľkej spravodlivosti a láske k Hospodinovi Isusovi. 2....

Čítať ďalej

Back to Main Page