+421 940 600 501

Juliánsky kalendár/Gregoriánsky kalendár

8./21. september

1. Narodenie Presvätej Bohorodičky. Svätá Deva Mária sa narodila Joachimovi a Anne už v pokročilom veku. Jej otec pochádzal z Dávidovho pokolenia a matka z rodu Áronovho. A tak bola podľa otca z kráľovského rodu a podľa matky z archijerejského. Tým akoby predzvestovala toho, Ktorý sa z nej narodí, ako Kráľa a Veľkňaza. Jej rodičia... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

9./22. september

1. Sv. Joachim a Anna. Sv. Joachim bol synom Barpafila z Júdovho kmeňa, potomkom kráľa Dávida. Anna bola dcérou kňaza Mátana z kmeňa Léviho, ako aj veľkňaz Áron. Tento Mátan mal 3 dcéry: Máriu, Soviu a Annu. Mária sa vydala do Betlehemu a porodila Salome; Sovia sa vydala tiež do Betlehemu a porodila Alžbetu, matku... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

10./23. september

1. Sv. muč. Minodora, Mitrodora a Nymfodora. Tri rodné sestry z nejakého mesta v ázijskej Bitýnii. Boli vychované v kresťanskom duchu, utiahli sa z mesta do pustatiny, aby svoj um pozdvihli k Bohu a oslobodili sa od klamlivého sveta. Aby tak prežili túto dobu v čistote a panenstve ako skutočné Christove nevesty. Oddali sa veľkej... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

11./24. september

1. Prep. Teodora. Manželka mladého muža, pochádzajúca z Alexandrie. Nahovorená nejakou vešticou, scudzoložila s iným človekom. Hneď ju začalo strašne hrýzť svedomie. Ostrihala sa, obliekla sa do mužských šiat a vstúpila do mužského monastiera Oktodekat pod mužským menom – Teodor. Jej práca, pôst, bdenie, poníženosť a pokánie s plačom udivili všetkých bratov. Bola ohovorená jedným... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

12./25. september

1. Svmuč. Autonom. V časoch Diokleciánovho prenasledovania kresťanov odišiel z Talianska do ázijskej Bitýnie, na miesto zvané Soreos a mnohých tu priviedol ku kresťanstvu. Postavil im aj chrám sv. archanjela Michala. Býval v dome nejakého dobrého kresťana Kornelija, ktorého Autonom vysvätil najprv na presbytera a potom na episkopa. Neďaleko od miesta Soreos bolo miesto Limna... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

13./26. september

1. Posvätenie chrámu Christovho Vzkriesenia. Keď sv. cisárovná Helena našla Hospodinov Kríž v Jeruzaleme, pri tejto príležitosti sa vo svätom meste zdržala dlhšie a postavila chrám v Getsemani, v Betleheme, na Olivovej hore ako aj na ďalších miestach, ktoré boli významné v živote a diele Hospodina Isusa Christa. A na Golgote, kde sa našiel úctyhodný... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

14./27. september

1. Vozdviženije čestného Kríža. V tento deň sa oslavujú dve udalosti súvisiace s čestným Krížom: prvou je nájdenie čestného Kríža na Golgote a druhou vrátenie čestného Kríža z Perzie späť do Jeruzalema. Keď sv. cisárovná Helena putovala po Svätej zemi, zaumienila si, že bude hľadať čestný Christov Kríž. Nejaký židovský starec, menom Júda, jediný poznal... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

15./28. september

1. Sv. muč. Nikita. Bol potomkom Gótov; učeník episkopa Teofila Gótskeho, ktorý bol účastný I. Všeobecného snemu. Keď gótske knieža Atanarik začalo mučiť kresťanov, sv. Nikita sa postavil pred knieža a vyčítal mu jeho bezbožnosť a neľudskosť. Trápený strašnými mučeniami Nikita stále silnejšie vyznával Christovu vieru a modlil sa k Bohu s vďačnosťou. Um mal... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

16./29. september

1. Sv. veľkomuč. Eufimia. Narodila sa v Chalcedóne. Jej otec bol senátor Filofrón a matka Teodózia, obaja zbožní kresťania. Eufímia bola krásna dievčina telom aj dušou. Keď antipat Prisk vystrojil sviatok s prinášaním obetí Arejovi v Chalcedóne, vtedy sa 49 kresťanov ukrylo, a tak sa vyhlo tomuto nečistému prinášaniu obetí. Našli ich však a predvedli... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

17./30. september

1. Sv. muč. Viera, Nadežda, Ľubov a ich matka Sofia. Žili a strádali v Ríme v časoch cisára Adriána. Múdra Sofia, ako hovorí aj jej meno (sofia – múdrosť), ovdovela a ako kresťanka dobre utvrdila v Christovej viere seba aj svoje dcéry. V čase, keď sa ruka mučiteľa Adriána zodvihla aj proti Sofiinej cnostnej domácnosti,... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

Back to Main Page