+421 940 600 501

Juliánsky kalendár/Gregoriánsky kalendár

29. júl/11. august

1. Sv. muč. Kalinik. Narodil sa v Cilícii. Od mladosti vychovaný v kresťanskej zbožnosti. Všetko zanechajúc, odišiel zvestovať Evanjelium. V Ankare ho chytilo akési pohanské knieža Sakerdon. Keď sa mu začalo knieža hrozne vyhrážať mukami, ak sa nepokloní modlám, sv. Kalinik odpovedal: „Pre mňa bude každé mučenie za môjho Boha také, ako pre hladného chlieb.“... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

30. júl/12. august

1. Sv. apoštoli Silas, Siluán, Kriskent, Epenet a Andronik. Všetci patrili k Sedemdesiatim apoštolom. Sv. Silas bol poslaný z Jeruzalemu do Antiochie s Pavlom a Barnabášom, aby tam riešili spor medzi vernými ohľadne obriezky, konkrétne, že pohanom netreba robiť obriezku, keď prechádzajú na kresťanstvo (Sk 15, 22). Potom Silas putoval s Pavlom po Ázii a Macedónii a bol ustanovený za episkopa v Korinte, kde pokojne... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

31. júl/13. august

1. Sv. Eudokim. Narodil sa zbožným rodičom Vasilijovi a Eudokii v Kapadókii. V časoch cisára Teofila (829 – 842) bol Eudokim mladým dôstojníkom v armáde. No aj ako vojak vynaložil všetku námahu, aby žil podľa Evanjeliových prikázaní. Zachovával si nepoškvrnenú čistotu a stránil sa rozhovorov s akoukoľvek ženou, s výnimkou svojej matky. Bol milosrdný voči biednym, dôkladný v čítaní posvätných kníh... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

1. /14. august

1. Sedem Makabejcov, ich matka Solomonia a svjaščenik Eleazár. Všetci strádali za očistenie izraelskej viery od cisára Antiocha nazývaného niektorými aj Epifanos (osvetlený) inými zas Epimanis (nerozumný). Kvôli veľkým hriechom v Jeruzaleme a hlavne kvôli súpereniu o veľkňazský stolec a zločinom učineným z dôvodu tohto súperenia, dopustil Boh na sväté mesto veľké ťažkosti. Antioch chcel Hebrejom za každú cenu nanútiť helénske... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

2. /15. august

1. Nájdenie a prenesenie ostatkov sv. Štefana, archidiakona a prvomučeníka. Keď zlostní Židia ukameňovali sv. Štefana, nechali jeho telo, aby ho zožrali psy. Ale Božia prozreteľnosť chcela inak. Mučeníkovo telo ležalo na voľnom priestranstve pod mestom jednu noc a dva dni. Na ďalšiu noc prišiel Gamaliel, Pavlov učiteľ a tajný učeník Christa, zobral telo, odniesol ho do Katargamaly na... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

3./16. august

1. Prep. Isaakij, Dalmat a Faust. Isaakij sa oslavuje osobitne ešte raz (pozri 30. máj). Svätý Dalmat bol najprv oficier pri cisárovi Teodosijovi Veľkom a cisár mal k nemu veľkú úctu. Ale keď sa v ňom prebudil duch, opovrhol všetkým svetským, zanechal svoju hodnosť, zobral svojho jediného syna Fausta a odišiel s ním na predmestie Carihradu, do monastiera sv. Isaakija,... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

4./17. august

1. Sv. sedem mládencov v Efeze. Veľké prenasledovanie kresťanov sa konalo v časoch cisára Décia. Samotný cisár prišiel do Efezu a pripravil tu hlučné a búrlivé oslavy na počesť mŕtvych modiel, ale aj hrozné zabíjanie kresťanov. Sedem mládencov, vojakov, sa zdráhalo prinášať nečisté obety a úprimne sa modlilo k jedinému Bohu, aby zachránil kresťanský rod. Boli to synovia najvznešenejších efezských starších... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

5./18. august

1. Sv. muč. Eusignij. Bol to vojak pri cisárovi Maximiánovi, pri cisárovi Konštantínovi Veľkom a pri jeho synoch. Bol prítomný pri mučení sv. muč. Vasiliska (22 mája), videl množstvo anjelov a samotného Hospodina Isusa, ako od anjelov prijíma dušu tohto svätého mučeníka. Bojoval po boku cisára Konštantína a videl aj kríž, ktorý sa Konštantínovi zjavil. Poslúžiac v armáde celých... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

6./19. august

1. Preobrazenie Hospodina, Boha a Spasiteľa nášho Isusa Christa. Hospodin Isus, v treťom roku svojho kázania na zemi, častejšie hovoril učeníkom o svojom blížiacom sa strádaní, ale taktiež aj o Svojej sláve po utrpení na kríži. Aby nastávajúce strádanie úplne neodradilo jeho učeníkov a aby od Neho neodpadli, On, Premúdry, im ešte pred strádaním chcel ukázať aspoň čiastočne Svoju Božskú... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

7./20. august

1. Prepmuč. Dometij (Dometián). Narodený v Perzii ako pohan v dobe cisára Konštantína. Ako mládenec spoznal Christovu vieru, zanechal pohanstvo a dal sa pokrstiť. Tak si pravú vieru zamiloval, že opustil všetko svetské a prijal mníšstvo v jednom monastieri neďaleko mesta Nisivia. Žil s bratstvom nejaký čas a potom odišiel do ticha k  archimandritovi Nurvelovi, o ktorom sa hovorí, že 60 rokov nejedol... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

Back to Main Page