+421 940 600 501

Juliánsky kalendár/Gregoriánsky kalendár

28. apríl/11. máj

1. Sv. apoštoli Jason, Sosipater a Kerkira deva. Prví dvaja boli zo sedemdesiatich apoštolov a posledná bola dcéra nejakého kráľa z ostrova Korfu. Jasona a Sosipatra spomína apoštol Pavel (Rím 16, 21) a nazýva ich svojimi príbuznými. Jason pochádzal z Tarzu rovnako ako aj samotný apoštol Pavel a Sosipater bol z Achaje. Prvý z nich bol apoštolom ustanovený za episkopa tarzského a druhý za episkopa... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

29. apríl/12. máj

1. Sv. Vasilij Ostrožský. Narodil sa v Popovom Sele v Hercegovine jednoduchým a zbožným rodičom. Od malička bol naplnený láskou k Božej Cirkvi a keď podrástol odišiel do trebiňského monastiera Zosnutia Bohorodičky, kde prijal mníšsky stav. Ako mních sa rýchlo preslávil kvôli svojmu skutočnému a výnimočnému podvižnickému životu. Lebo na seba nakladal jeden podvih za druhým, vždy ťažší a ťažší. Neskôr bol... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

30. apríl/13. máj

1. Sv. apoštol Jakub. Syn Zabedeov a brat Jánov, jeden z dvanástich. Na pozvanie Hospodina Isusa zanechal rybárske siete i svojho otca a spolu s Jánom hneď šiel za Hospodinom. Patril medzi tých troch apoštolov, ktorým Hospodin odkrýval najväčšie tajomstvá, pred ktorými sa na Tábore preobrazil a pri ktorých smútil pred Svojim utrpením v Getsemanskej záhrade. Po prijatí Ducha Svätého kázal Evanjelium v... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

1./14. máj

1. Sv. prorok Jeremiáš. Narodil sa šesťsto rokov pred Christom v dedine Anatota neďaleko Jeruzalema. Prorokovať začal vo svojich pätnástich rokoch v časoch kráľa Josiju. Prorokoval pokánie kráľovi a veľmožom, ako aj lživým prorokom a kňazom. V tých časoch si Jeremiáš ledva zachránil život pred vražednou rukou rozhorčených veľmožov. Kráľovi Joakimovi predpovedal, že jeho pohreb bude ako pohreb somára, t.... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

2./15. máj

1. Sv. muč. Esper, Zoja, Kiriak a Teodul. V časoch cisára Adriána (117-138) kúpil nejaký pohan Katal otroka Espera, jeho manželku Zoju a ich synov Kiriaka a Teodula. Keďže títo boli presvedčení kresťania, nechceli jesť nič z obetovaného modlám, ale to, čo im bolo dávané, hádzali psom a sami hladovali a trpeli. Keď sa o tom Katal dozvedel, veľmi sa rozhneval a začal týchto svojich... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

3./16. máj

1. Sv. muč. Timotej a Maura. Obdivuhodný je osud týchto dvoch veľkých mučeníkov, ženícha a nevesty! Dvadsať dní po ich svadbe boli predvedení pred súd kvôli kresťanskej viere pred tebaidského správcu Ariána, v časoch cisára Diokleciána. Timotej bol chrámový čtec v chráme vo svojom meste. – Kto si? – opýtal sa ho správca. Timotej odpovedal: – Som kresťan a čtec... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

4./17. máj

1. Sv. muč. Pelagia Tarzská. Narodila sa v Tarze pohanským, ale významným a bohatým rodičom. Dopočujúc sa od kresťanov o Christovi a o spasení duše, rozhorela sa láskou k Spasiteľovi a v duši sa celá stala kresťankou. V tom čase bolo strašné prenasledovanie kresťanov. Udialo sa, že sa samotný cisár Dioklecián zastavil v Tarze a počas jeho prebývania v tomto meste sa jeho syn vážne zamiloval do Pelagie... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

5./18. máj

1. Sv. veľkomuč. Irina. Žila v apoštolských časoch na Balkáne, v meste Magedon, kde bol jej otec Licínius malým kráľom. Niektorí si myslia, že bola Slovanka. Narodila sa ako pohanka pohanským rodičom. Penelopu – to bolo jej pohanské meno – kresťanskej viere učil jej učiteľ Apelián. Sv. Timotej, učeník apoštola Pavla, pokrstil Penelopu aj jej... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

6./19. máj

1. Sv. spravodlivý a mnohotrpiaci Jób. Jób bol potomkom Ezaua, Abrahámovho vnuka a žil v Arábii asi 2000 rokov pred Christom. Jeho otec sa volal Zaret a matka Vosora a jeho celé meno bolo Jóbab. Bol to človek čestný a bohabojný a tiež veľmi bohatý. Ale v 79. roku jeho života na neho Boh cez satana dopustil ťažké pokušenia, ako je to všetko... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

7./20. máj

1. Spomienka na zjavenie Čestného Kríža v Jeruzaleme. V časoch cisára Konstansa, syna svätého Konštantína a jeruzalemského patriarchu Cyrila, zjavil sa o 9. hodine ráno nad Golgotou Čestný Kríž, ktorý sa rozprestieral až nad Olivovou horou. Ten Kríž bol žiarivejší ako slnko a krajší ako najkrajšia dúha. Všetok ľud, verní aj neverní, nechali svoju prácu a so strachom a začudovaním hľadeli na... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

Back to Main Page