+421 940 600 501

Juliánsky kalendár/Gregoriánsky kalendár

8./21. máj

1. Sv. apoštol a evanjelista Ján. Pamiatka tohto veľkého apoštola a evanjelistu sa sviatkuje 26. septembra, ale 8. mája sa spomína zázrak prejavený na jeho hrobe. Keď mal Ján viac ako 100 rokov, zobral sedem svojich učeníkov, vyšiel z Efezu a učeníkom nariadil, aby vykopali hrob v tvare kríža. Potom starec zišiel do toho hrobu živý a bol pochovaný. Keď neskôr verní... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

9./22. máj

1. Sv. prorok Isaija (Izaiáš). Tento veľký prorok bol z kráľovského rodu. Narodil sa v Jeruzaleme otcovi Amosovi, bratovi judského kráľa Amasiju. Podľa veľkej Božej blahodate, ktorá v ňom bola, sa Izaiáš udôstojil videnia Hospodina Sabaotha na nebeskom tróne, v obkolesení šesťkrídlych serafínov, ktorí neprestajne spievajú: „Svjat, Svjat, Svjat, Hospoď Savaot.“ Izaiáš prorokoval mnoho vecí jednotlivcom, aj celým národom.... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

10./23. máj

1. Sv. apoštol Simon Zilot (Šimon Zelóta). Jeden z dvanástich veľkých apoštolov. Pochádzal z Kány Galilejskej. Na svadbu mu prišiel Hospodin Isus s Matkou a učeníkmi. Keď došlo víno, Hospodin premenil vodu na víno. Vidiac tento zázrak, mladomanžel Simon zanechal dom, rodičov a nevestu a šiel za Christom. Zilot (Zelóta) znamená horlivec. A Zelótom bol Simon nazvaný kvôli svojej veľkej a ohnivej horlivosti... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

11./24. mája

1. Sv. Cyril a Metod, apoštolom rovní. Rodní bratia zo Solúna, ktorých rodičia, Lev a Mária, boli významní a bohatí. Starší brat Metod strávil ako dôstojník 10 rokov medzi macedónskymi Slovanmi a tak sa naučil slovanský jazyk. Potom sa Metod vzdialil na horu Olymp a oddal sa mníšskemu podvihu. Tu sa k nemu neskôr pripojil... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

12./25. máj

1. Sv. Epifanij, episkop cyperský. Narodil sa ako Žid, ale keď spoznal silu Christovej viery, dal sa pokrstiť spolu so svojou sestrou Kalitropiou. Vo svojich 26 rokoch prijal mníšstvo v monastieri sv. Ilariona. Neskôr založil samostatný monastier, kde sa preslávil po celej Palestíne a Egypte svojím podvižníctvom, duchovnou múdrosťou a divotvorstvom. Utekajúc pred ľudskou slávou vzdialil sa... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

13./26. máj

1. Sv. muč. Glikeria. Dcéra rímskeho guvernéra. Po otcovej smrti osirela a presťahovala sa do Trajanopolisu v Trácii. V časoch nečestného kráľa Antonína bola Glikeria predvedená, aby priniesla obeť Diovej modle. Ona si na čelo nakreslila kríž a keď sa jej cisársky zástupca opýtal, kde je jej lampada (lebo všetci niesli v rukách lampady), Glikeria ukázala kríž na svojom čele a povedala:... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

14./27. máj

1. Sv. muč. Izidor. V časoch Déciovej vlády bol tento Izidor z ostrova Chios násilím vzatý do armády. On sa odmalička pridržiaval Christovej viery a svoj život strávil v pôste, modlitbe a dobrých skutkoch. Keď sa v armáde prejavil ako kresťan, vojvodca si ho nechal predvolať a radil mu, aby sa zriekol Christa a priniesol obeť modlám. Svätec odpovedal: „Aj keď zabiješ moje telo,... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

15./28. máj

1. Prep. Pachomij Veľký. Narodil sa v Egypte a v mladosti bol pohan. Ako vojak sa zúčastnil vojny cisára Konštantína proti Maxentiovi. Potom sa dozvedel od kresťanov o jedinom Bohu a vidiac ich zbožný život, Pachomij sa dal pokrstiť a odišiel do Tebaidskej pustatiny k významnému podvižníkovi Palamonovi, u ktorého sa desať rokov učil podvižníckemu životu. Vtedy sa mu zjavil anjel v oblečení... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

16./29. máj

1. Prep. Teodor Posvätený. Učeník sv. Pachomija. Narodil sa a bol vychovaný ako pohan, ale ako mládenec prišiel k poznaniu pravej viery, dal sa pokrstiť a dopočujúc sa o sv. Pachomijovi, tajne pred svojimi rodičmi utiekol k nemu do monastiera. Sv. Pachomij ho postrihol za mnícha a obľúbil si ho kvôli jeho neobyčajnej horlivosti a poslušnosti. Keď k nemu prišla matka, aby... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

17./30. máj

1. Sv. ap. Andronik. Jeden zo Sedemdesiatich. Príbuzný apoštola Pavla, ako to aj samotný Pavel píše (Rim 16, 7), spomínajúc aj sv. Júniu, Andronikovu pomocníčku. Andronik bol ustanovený za episkopa Panónie, no neprebýval na jednom mieste, ale zvestoval Evanjelium po celej Panónii. So sv. Júniou sa mu podarilo priviesť mnohých ku Christovi a zboriť mnohé pohanské... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

Back to Main Page