+421 940 600 501

Juliánsky kalendár/Gregoriánsky kalendár

28. jún/11. júl

1. Sv. muč. Kýr a Ján. Týchto svätých mučeníkov oslavujeme 31. januára. Pod týmto dátumom je opísaný aj ich život a utrpenie. 28. júna sa oslavuje prenesenie ich ostatkov z Kanopusu do Manutinu a mnohopočetné zázraky, ktoré sa od ich ostatkov udiali. Sv. Cyril, patriarcha alexandrijský, sa úprimne modlil k Bohu, aby zničil pohanské zvrátenosti v meste Manutin, kde bol pohanský... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

29. jún/12. júl

1. Svätý apoštol Peter. Syn Jonášov, brat Andreja Prvozvaného zo Simeonovho kmeňa z mesta Betsaida. Bol rybárom a najprv sa volal Šimon, ale Hospodin sa rozhodol dať mu meno Kéfas alebo Peter (Jn 1, 42). On prvý medzi učeníkmi jasne vyjadril vieru v Hospodina Isusa hovoriac: „Ty si Christos, Syn Boha živého“ (Mt 16, 16). Jeho láska k Hospodinovi... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

30. jún/13. júl

1. Zbor svätých slávnych a všeslávnych apoštolov. Aj keď má každý z dvanástich veľkých apoštolov svoj osobitný deň sviatkovania v roku, aj tak Cirkev určila tento deň na ich spoločné sviatkovanie a spolu s nimi aj Pavla. Toto sú mená a dni osobitného sviatkovania jednotlivých dvanástich svätých apoštolov: „Peter – 29. jún a 16. január; Andrej – 30. november; Jakub Zebedeov –... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

1./14. júl

1. Sv. muč. Kozma a Damián. Nezištní lekári a divotvorcovia. Títo dvaja svätí boli rodní bratia, pôvodom z Ríma, pokrstení ako deti a vychovaní v kresťanskom duchu. Mali od Boha veľkú blahodať liečiť ľudí a zvieratá z každej choroby a trápenia, a to väčšinou kladením rúk. Za svoju prácu nežiadali nijakú odmenu, len od chorých chceli, aby verili v Christa Hospodina. Zdediac veľký majetok... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

2./15. júl

1. Položenie rúcha Presvätej Bohorodičky do Vlachernského chrámu v Carihrade. Za čias cisára Leva Veľkého (458 – 471), cisárovnej Veriny a patriarchu Genadija, putovali po Svätej zemi dvaja carihradskí šľachtici, Galvij a Kandid, s cieľom pokloniť sa tunajším svätyniam. V Nazarete sa zastavili v dome jednej židovskej dievčiny, ktorá uchovávala v tajnej miestnosti rúcho Presvätej Bohorodičky. Mnohí chorí a nešťastní získavali uzdravenie... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

3./16. júl

1. Sv. muč. Jakint. Mládenec, dvoran cisára Trajána a tajný kresťan. Raz, keď cisár Traján so svojimi dvoranmi slávnostne prinášal obeť modlám, Jakint sa na tejto poškvrňujúcej slávnosti nezúčastnil. Preto bol obvinený a predvedený na súd pred cisára. Cisár mu radil, aby sa zriekol Christa a priniesol obeť modlám, ale Jakint zostal tvrdý ako diamant a povedal cisárovi: „Ja... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

4./17. júl

1. Sv. Andrej, archiep. krétsky. Narodil sa v Damasku kresťanským rodičom. Do svojich siedmich rokov bol nemý. Keď ho však rodičia priviedli do chrámu na Prijímanie, začal hovoriť. Taká je moc božského Prijímania. V 14-tich rokoch odišiel do Jeruzalema a dal sa postrihnúť na mnícha v lavre sv. Sávu Posväteného. Rozumom a podvihom prekonal mnohých starších mníchov a bol príkladom pre... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

5./18. júl

1. Prep. Atanasij Athoský. Narodil sa v Trapezunte bohabojným rodičom. Skoro zostal sirotou, ale Božou prozreteľnosťou ho nejaký vojvodca zobral, doviedol do Carihradu a dal ho tam na štúdiá. Kvôli svojej krotkosti a pokore bol obľúbený u všetkých svojich vrstovníkov. Pri detských hrách si deti vyberali toho za kráľa, iného za vojvodcu, a Atanasija – za igumena. Ako nejaká predpoveď! Keď... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

6./19. júl

1. Prep. Sisoj Veľký. Narodil sa v Egypte a bol učeníkom sv. Antonija. Po smrti svojho veľkého učiteľa sa sv. Sisoj usídlil na opustenej hore, zvanej Antonijova, na ktorej sa aj Antonij predtým podvizal. Ťažkým bojom nad samým sebou tak skrotol, že bol krotký a nezlobný ako baránok. Preto mu Boh dal veľkú blahodať, že mohol uzdravovať... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

7./20. júl

1. Sv. muč. Kyriakia (Nedeľa). V čase christoborných cisárov Diokleciána a jeho zaťa Maximiána žili v Anadolii dve zbožné staré duše, Dorotej a Eusevia. Boli to zbožní kresťania, bohatí, ale bezdetní. Neustálou modlitbou si vyprosili od Boha jedno dieťa, túto svätú Nedeľu (Kyriakiu). Od detstva sa Nedeľa zasvätila Bohu, zdržiavajúc sa všetkého, čo činia roztopašné deti. Keď vyrástla do krásy... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

Back to Main Page