+421 940 600 501

Juliánsky kalendár/Gregoriánsky kalendár

8./21. marec

1. Sv. Teofilakt, ep. nikomédsky. Keď bol prvý cisársky radca Tarasij ako laik vybraný za carihradského patriarchu, vtedy skrze neho a od neho prijali mníšsky stav viacerí jeho priatelia a sympatizanti zo svetskej kasty. Patril medzi nich aj tento Teofilakt. Tarasij ho poslal za episkopa do Nikomédie. Ako episkop bol Teofilakt dobrý pastier duchovného stáda... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

9./22. marec

1. Sv. 40 muč. sebastijských. Všetci títo boli vojaci v rímskej armáde, ale pevne verili v Hospodina Isusa. Keď nastalo prenasledovanie v časoch cisára Licinija, boli predvedení na súd pred vojvodcu, ktorý im pohrozil, že im odoberú vojenskú hodnosť. Nato jeden z nich, menom Kandid povedal: „Nielen vojenskú hodnosť, ale zober si aj naše telá, lebo nám nie je... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

10./23. marec

1. Sv. muč. Kodrat Korintský a ďalší s ním. Narodil sa v Damasku významným rodičom. Nebol spokojný so získanou svetskou múdrosťou, preto sa začal zaoberať čisto duchovnou múdrosťou. V lavre sa sv. Teodosija sa stretol s inokom Jánom Moschom, ktorého si vybral za učiteľa a spolu s ním začal navštevovať monastiere a podvižníkov v Egypte. Jeho... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

11./24. marec

1. Sv. Sofronij, patriarcha jeruzalemský. Narodil sa v Damasku významným rodičom. Nebol spokojný so získanou svetskou múdrosťou, preto sa začal zaoberať čisto duchovnou múdrosťou. V lavre sa sv. Teodosija sa stretol s inokom Jánom Moschom, ktorého si vybral za učiteľa a spolu s ním začal navštevovať monastiere a podvižníkov v Egypte. Jeho heslom bolo: každý deň sa naučiť čo najviac z... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

12./25. marec

1. Prep. Teofan Vyznávač. Nazvaný Sigrijan podľa mesta Sigrija, kde sa narodil. Bol príbuzným cisára Leva Isavrijského a jeho syna Kopronima. Mal obrovské bohatstvo a slávu. Ale všetko to stratilo pre Teofana svoju cenu, keď sa Hospodin Christos usídlil v jeho duši. Vtedy sa začal brániť ženbe, ale keď ho prinútili oženiť sa, dokázal presvedčil svoju nevestu, aby... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

13./26. marec

1. Sv. Nikifor, patriarcha carihradský. Svätú Cirkev spravoval múdro a horlivo, ako najväčší carihradský archipastier. Keď cisár Lev Armén povstal proti ikonám, on sa mu vzoprel a najprv cisára presviedčal, ale potom ho obviňoval. Preto ho nečestný cisár vyhnal na ostrov Prokonis. Na tomto ostrove bol monastier, ktorý postavil samotný Nikifor na počesť sv. Teodora.... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

14./27. marec

1. Prep. Benedikt. Narodil sa bohatým a významným  rodičom v nursijskej oblasti Talianska v roku 480. V škole sa dlho nezdržal, lebo sám videl, že kvôli vzdelaniu môže stratiť „veľkú múdrosť svojej duše“. Odišiel zo školy ako „nevyučený mudrc a rozumný neznalec“. Utiekol do monastiera, kde ho inok Roman postrihol na mnícha, potom sa utiahol na strmú horu, kde... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

15./28. marec

1. Sv. muč. Agapij a ďalší siedmi s ním: Publij, Timolaj, Romil, dvaja Alexandrovia a dvaja Dionisijovia. Všetci trpeli v palestínskej Cézarei za kniežaťa Urbana, v čase cisára Diokleciána. Všetci siedmi okrem Agapija boli veľmi mladí ľudia a ešte neboli kresťanmi. Neboli ani nikdy pokrstení vodou, ale krvou. Raz sa títo siedmi mládenci pozerali, ako mučia kresťanov, jedných v ohni, druhých na... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

16./29. marec

1. Sv. apoštol Aristovul. Jeden zo sedemdesiatich apoštolov. Bol to brat apoštola Barnabáša. Narodil sa na Cypre. Sprevádzal apoštola Pavla, ktorý ho aj spomína v liste Rímskym (16, 10). Keď veľký apoštol Pavel ustanovoval mnohých episkopov do rôznych krajín sveta, vtedy tohto Aristovula ustanovil za britského (anglického) episkopa. V Británii boli ľudia diví, neverní a zákerní a Aristovul si medzi... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

17./30. marec

1. Sv. Alexej, človek Boží. Sú rôzne cesty, ktorými Boh vedie tých, ktorí si želajú zapáčiť sa Mu a naplniť Jeho zákon. V časoch cisára Honória v Ríme žil vysoký kráľovský hodnostár Eutímian, veľmi vážený a bohatý. On aj jeho manželka Aglaida viedli bohumilý život. Aj keď bol Eutímian bohatý, za stôl si sadal len raz denne, aj to... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

Back to Main Page